Start måling

Med Core Culture kan I måle oplevelsen af arbejdsfællesskab
og få anbefalet konkrete indsatser til at forbedre det

Hvor stærkt opfatter I jeres
arbejdsfællesskab?

Mål
arbejdsfællesskabet

1-7 timer

Ledelsen og medarbejderne

#effektivledelse #måling #indsatser

Denne indsats skal I bruge til at finde ud af, hvor I har udfordringer i forhold til et stærkt arbejdsfællesskab. Efterfølgende kan I se, hvilke indsatser I kan iværksætte for at styrke det. I kan med fordel gennemføre en måling med jævne mellemrum for at se, om de aktiviteter, I har iværksat, har den ønskede effekt, nemlig at styrke arbejdsfællesskabet.

Målingen er udformet som et spørgeskema inden for de tre indsatsområder:

 

 • Tydelig kerneopgave
 • Effektiv ledelse
 • Målrettet praksis
Det tager kun 10 minutter at gennemføre målingen

I kan foretage målingen individuelt og tale om den i ledelsesteamet eller sende den ud til en større gruppe af medarbejdere. Når I har besvaret spørgeskemaet, kan I med det samme se, om I opfatter jeres arbejdsfællesskab som stærkt.

“At vi startede med en projektramme, gav vores udviklingsteam en følelse af, at vi mente det alvorligt. Vi havde sat rammerne og skabt klarhed og fokus. Det gav et solidt fundament, som de kunne styre aktiviteterne ud fra.” 

 

XXX, HR chef i Odense Kommune

TRIN FOR TRIN

Implementering af Mål arbejdsfællesskabet i 3 trin

Individuel måling • Gruppe- eller virksomhedsmåling • Sådan gør I

Individuel måling

I kan på ca. 10 min. tage en individuel måling, hvor I får svar på jeres egen oplevelse af arbejdsfællesskabet.

 

Gruppe- eller virksomhedsmåling

Spørgeskemaet kan også sendes ud til en gruppe eller til hele virksomheden. Her får I et billede af den samlede oplevelse af arbejdsfællesskabet.

 

Sådan gør I:

 

  1. Opret en profil eller log ind, hvis I allerede er oprettet i Core Culture
  2. Tag målingen eller send spørgsmålene til en gruppe eller til hele virksomheden
  3. Resultatet vises i tal og grafik, så I let kan se status på jeres arbejdsfællesskab
  4. I får anbefalet konkrete indsatser

VÆR OPMÆRKSOM PÅ!

Et øjebliksbillede

En måling er kun et øjebliksbillede. Det er aldrig hele sandheden, men blot et kvalificeret fingerpeg. Følg altid spørgeskemaundersøgelser op med uddybende samtaler.

Mål flere gange

Kvalificer jeres samtaler og beslutninger i ledelsesteamet med flere målinger undervejs. Suppler med gruppemålinger for at få vist forskellene i virksomheden.

Værdien i de mange svar

Spørgeskemaet er en hurtig måde at få spurgt mange på. Men det kan kræve en indsats at få alle til at svare. Jo flere, der svarer, desto større statistisk værdi har målingen.

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

Hvad skyldes resultatet?

Hvad vil andre nøglepersoner i virksomheden pege på som forklaring på resultatet?

 

Hvad vil gøre en forskel?

Hvad er den mindste indsats, som vil kunne give det største resultat?

 

Hvad er målet?

Hvad vil være konkrete tegn på, at I har forbedret arbejdsfællesskabet i virksomheden?

FAKTABOKSEN