At I løbende måler, hvor stærkt jeres arbejdsfællesskab er
og får konkrete anbefalinger til, hvilke indsatser I skal implementere

Målet med indsatsen er:

Det kræver et stærkt samarbejde
at ændre en kultur

CORE CULTURE
KULTURMÅLING

TRIN 3: AKTIVITETER

TRIN 2: KERNEOPGAVE

TRIN 1: OPSTART

Start måling

Trin 1: Opstart

1-7 timer

#effektivledelse #måling #indsatser

Indsats-Guide

Mål jeres arbejdsfællesskab

Denne indsats skal I bruge til at finde ud af, hvor I har udfordringer i forhold til et stærkt arbejdsfællesskab. Efterfølgende kan I se, hvilke aktiviteter I kan iværksætte for at styrke arbejdsfællesskabet. I kan med fordel gennemføre en måling med jævne mellemrum for at se, om de aktiviteter, I har iværksat, har den ønskede effekt, nemlig at styrke arbejdsfællesskabet.

Målingen er udformet som et spørgeskema inden for de tre indsatsområder:

 

 • Kendskab til arbejdet
 • Ledelse af arbejdet
 • Rammer for arbejdet
Det tager kun 5 minutter at gennemføre målingen

I sender nemt målingen til medarbejderne ved at sende et link til spørgeskemaet. Når medarbejderne har besvaret spørgeskemaet, får I automatisk en rapport med resultatet og anbefalinger til konkrete aktiviteter, I kan implementere.

 

Tag selv en demo for at se spørgsmålene og resultatrapporten

“At vi startede med en projektramme, gav vores udviklingsteam en følelse af, at vi mente det alvorligt. Vi havde sat rammerne og skabt klarhed og fokus. Det gav et solidt fundament, som de kunne styre aktiviteterne ud fra.” 

 

XXX, HR chef i Odense Kommune

KOM I GANG

Implementering af Kulturmåling i 3 trin

Demo • Virksomhedsmåling • Sådan gør I

Demo

I kan på 5 minutter tage en demo af spørgeskemaet og se et eksempel på en resultatrapport med anbefalinger til aktiviteter (trin 3 i toolboxen).

 

Gruppe- eller virksomhedsmåling

I bestemmer, om spørgeskemaet skal sendes ud til en gruppe eller til hele virksomheden. I kan oprette flere målinger og sammenligne resultatet over tid.

Sådan gør I:

 

  1. Opret en profil. Det er hurtigt og gratis. Jeres data bliver ikke delt, og systemet overholder alle krav til GDPR.
  2. Del linket til spørgeskemaet med en gruppe eller hele virksomheden.
  3. Resultatet vises i tal og grafik, så I let kan se status på jeres arbejdsfællesskab.
  4. I får anbefalet konkrete aktiviteter, så I let kan se status på jeres arbejdsfællesskab.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ!

Et øjebliksbillede

En måling er kun et øjebliksbillede. Det er aldrig hele sandheden, men blot et kvalificeret fingerpeg. Følg altid spørgeskemaundersøgelser op med uddybende samtaler.

Mål flere gange

Kvalificer jeres samtaler og beslutninger i ledelsesteamet med flere målinger undervejs. Suppler med gruppemålinger for at få vist forskellene i virksomheden.

Jo flere svar, desto bedre

Spørgeskema er en hurtig måde at få spurgt mange på. Men det kan kræve en indsats at få alle til at svare. Jo flere, der svarer, desto større statistisk værdi har målingen.

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

Hvad skyldes resultatet?

Hvad vil andre nøglepersoner i virksomheden pege på som forklaring på resultatet?

 

Hvad vil gøre en forskel?

Hvad er den mindste indsats, som kan give det største resultat?

 

Hvad er målet?

Hvad vil være konkrete tegn på, at vi har forbedret arbejdsfællesskabet i virksomheden?

FAKTABOKSEN