Tag måling

20 indsatser som styrker
arbejdsfællesskabet

Indsatserne er delt op i 3 områder, der alle har fokus
på at styrke arbejdsfællesskabet og øge trivslen.

Klik på de enkelte indsatser herunder, eller tag
en måling af jeres arbejdsfællesskab, og få
anbefalinger til indsatsområder

VÆLG TRIN

TRIN 1: OPSTART

I skal nedsætte et ledelsesteam, som vil arbejde for at udvikle et stærkt arbejdsfællesskab i virksomheden. Under dette indsatsområde finder I konkrete værktøjer til at styrke jeres ledelsesteam fra start til slut i processen. I finder også indsatser, som vil kvalificere jeres beslutninger undervejs.

TRIN 2: KERNEOPGAVE

Mange forandringsprojekter mislykkes, fordi medarbejdernes ikke har et tydeligt kendskab til opgaven. Derfor skal ledelsen sætte en tydelig retning for at opnå et stærkt arbejdsfællesskaber. Vi kalder den tydelige retning for kerneopgaven. Under ‘Tydelig kerneopgave’ finder I indsatser til at definere, validere og kommunikere jeres kerneopgave. 

TRIN 3: AKTIVITETER

Et stærkt arbejdsfællesskab er kendetegnet ved tydeligt fokus på at løse den fælles kerneopgave. I arbejdet står den fælles løsning af kerneopgaven altid over den individuelle opgaveløsning. Den målrettede fælles praksis kræver en klar retning og tydelige rammer og strukturer. Indsatserne i denne kategori hjælper ledelsesteamet med at skabe de rammer og strukturer, de ansatte har brug for i hverdagen.

Tips til forløb

Core Culture-værktøjet er bygget op, så I selv vælger, hvilke indsatser I vil implementere og i hvilken rækkefølge. Ingen virksomheder er ens. Heller ikke når det gælder udviklingsforløb.

 

Mål arbejdsfællesskabet

Der er inspiration at hente, når I måler jeres arbejdsfællesskab. Hvis målingen fx viser et lille kendskab til kerneopgaven, kommer der samtidig forslag til, hvilke indsatser der er relevante at implementere.

Smart forløb

Der er naturligvis nogle implementeringsforløb der synes at give mere mening end andre. Herunder ses et par stykker: