Tag måling

22 indsatser som styrker
arbejdsfællesskabet

Indsatserne er delt op i 3 områder, der alle har fokus
på at styrke arbejdsfællesskabet og øge trivslen.

Klik på de enkelte indsatser herunder eller tag
en måling af jeres arbejdsfællesskab og få
anbefalinger til indsatsområder.

VÆLG TRIN

TRIN 1: OPSTART

På trin 1 ligger fire konkrete indsatser, som sikrer en god opstart i udviklingen af et stærkt arbejdsfællesskab. De fire indsatser sætter rammer for processen, bidrager med fælles viden og kvalificerer jeres beslutninger undervejs.

TRIN 2: KERNEOPGAVE

Mange forandringsprojekter mislykkes, fordi medarbejderne ikke har et tydeligt kendskab til opgaven. Derfor skal ledelsen sætte en tydelig retning for at opnå et stærkt arbejdsfællesskab. I trin 2 finder I fire indsatser til at formulere, kommunikere, omsætte og vedligeholde jeres kerneopgave.

TRIN 3: AKTIVITETER

De 14 indsatser i denne kategori er tilpasset, så de har særligt fokus på arbejdsfællesskabet og løsningen af den fælles kerneopgave.
Vælg de indsatser, som I vurderer, vil skabe tydeligere retning, rammer og strukturer for de ansatte i hverdagen.

Tips til forløb

Core Culture-værktøjet er bygget op, så I selv vælger, hvilke indsatser I vil implementere og i hvilken rækkefølge. Ingen virksomheder er ens. Heller ikke når det gælder udviklingsforløb.

 

Mål arbejdsfællesskabet

Der er inspiration at hente, når I måler jeres arbejdsfællesskab. Hvis målingen fx viser et lille kendskab til kerneopgaven, kommer der samtidig forslag til, hvilke indsatser der er relevante at implementere.

Smart forløb

Der er naturligvis nogle implementeringsforløb der synes at give mere mening end andre. Herunder ses et par stykker: