At I skaber et godt fundament
for udviklingen af Core Culture.

Målet med indsatsen er:

Udarbejdelse af
Core Culture-projektramme

CORE CULTURE
PROJEKTRAMME

TRIN 3: AKTIVITETER

TRIN 2: KERNEOPGAVE

TRIN 1: OPSTART

Hent projektramme-skabelon

Trin 1: Opstart

60-90 minutter

#projektramme #komgodtigang

Indsats-Guide

Core Culture-projektramme

I al sin enkelthed er Core Culture-projektrammen et dokument, der sikrer, at I afstemmer forventninger og træffer de fornødne beslutninger i forhold til jeres arbejde med at udvikle stærke arbejdsfællesskaber.

I kan med fordel udfylde projektrammen, inden I går i gang med at implementere de forskellige indsatser i Core Culture-værktøjet. Dokumentet hjælper jer med at tage stilling til spørgsmål som:

 

 • Hvor lang tid vil vi bruge på at udvikle stærke arbejdsfællesskaber?
 • Hvem skal drive arbejdet med Core Culture?
 • Hvad er vores mål med arbejdet?
 • Hvilket tidsestimat vil vi arbejde med?

 

En projektramme kaldes også et project scope. Et godt project scope er fundamentet for en vellykket udvikling.

Formålet med at udarbejde en Core Culture-projektramme er at sikre, at I kommer godt fra start og kommer i mål med at skabe stærke arbejdsfællesskaber.

Vi ved alle, at drift og udvikling går hånd i hånd. For ikke at falde i den grøft, hvor man med gode intentioner igangsætter en udvikling, der sander til i daglig drift og mislykkes, er det klogt at udarbejde en projektramme.

“At vi startede med en projektramme gav vores Core Culture-ledelesteam en følelse af, at vi mente det alvorligt. Vi havde sat rammerne og skabt klarhed og fokus. Det gav et solidt fundament, som de kunne styre aktiviteterne ud fra.” 

KOM I GANG

Implementering af Core Culture-projektramme i 3 trin

Hent projektramme • Udfyld projektramme • Opret drev

Hent projektramme

Start med at hente projektrammen for Core Culture.

 

Udfyld projektramme
Hold et møde, hvor I diskuterer og udfylder projektrammen sammen. Vær opmærksom på, at I kan have flere mål med at benytte værktøjet, fx højere trivsel, mindre sygefravær eller større motivation.

Opret drev
Jeres projektramme lægges efterfølgende på et fælles drev, hvor I løbende kan justere den. Og hvor andre dokumenter og indsatser kan bo.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Prioritér det

Mange interne udviklingsprojekter bliver ikke prioriteret lige så højt som drift- og fagprojekter. Derfor er der en tendens til, at de ikke lykkes lige så godt. Prioritering er vigtig.

Vær konkret

En god og brugbar projektramme er konkret. Den fremstår som et tydeligt ‘forventningsafstemnings-dokument’, hvor alle kender ramme og retning.

Kontrol og forventninger

At reducere stress handler bl.a. om klare forventninger og kontrol i opgaveløsningen. Det samme gør sig gældende i jeres arbejde. En projektramme hjælper jer.

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

Vores gode erfaringer

Hvilke gode erfaringer har vi fra andre forandringsprojekter, som vi skal huske at have med i vores projektramme?

 

Tegn på succes

Hvad er tegn på, at vi er lykkedes med at lave en god projektramme for vores forandringsprojekt?

 

Opmærksomhedspunkter

Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi huske? Hvad vil vores medarbejdere fx påpege skal med i projektrammen?

FAKTABOKSEN
 • Alt for mange forandringsprojekter fejler.
  Forskningen viser, at mere end 70 % af forandringsprocesser mislykkes (John P. Kotter 1995). I 2008 blev undersøgelsen gentaget med samme nedslående resultat. Det kan der være mange og gode grunde til, men et dårligt forarbejde bærer ofte en stor del af skylden. Det er fristende at springe forarbejdet over og hoppe direkte til de konkrete aktiviteter. Men så risikerer I at havne i den kedelige statistik over fejlslagne forandringsprojekter.

 

Kilde: Forandringsprocesser der lykkes – og mislykkes af Justyne Starostka, SDU Kolding

Forslag til supplerende læsning
 • John P. Kotter: Haster! – fornemmelse for forandring. 1995 Gyldendal Business
  Kotter sætter spot på vores sans for den tvingende nødvendighed. Den er nemlig central for at kunne komme gennem forandringer på en positiv måde. På bagsiden står der: Kotter slår ned på et af de væsentligste problemer i forandringsledelse: At selvtilfredshed og manglende sans for de sande tvingende nødvendigheder spænder ben for de rette handlinger.
 • Michael Stubberup, Steen Hildebrandt, Elad Jair Chone m.fl.: Introduktion til teori U. 2012 Gyldendal Business
  Bogen giver en grundig gennemgang af teoriens vigtigste begreber ved hjælp af modeller, eksempler og øvelser. Desuden præsenterer den en række cases, der viser, hvordan organisationer har skabt ægte læring og innovation ved at omsætte Teori U til praksis.
 • Torben Wiese: Bryd vanen og nå dine mål. 2012 Jyllands-Postens Forlag, 4. udg.
  Bogen beskriver, hvordan vanerne er vores største barriere, når vi vil nå vores mål. Den sætter handlingsorienteret ind og lærer os at arbejde med motiverede mål, så vi systematisk får ændret vores dårlige vaner til gode. Det hjælper os til i sidste ende at nå vores mål.