… fordi stress kan forebygges og reduceres

Core Culture

EFFEKTIV LEDELSE

TYDELIG KERNEOPGAVE

MÅLRETTET PRAKSIS

Core Culture er udviklet af

Tivoli, HAB, Nordic Computer, Aarhus Vand, Human House Ledelse & Arbejdsmiljø, Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv og Velliv Foreningen
Vores mission:
Sammen fremmer vi mental sundhed i Danmark
Det gør vi ved at udvikle og drifte et ledelsesværktøj, der hjælper ledelsesteams med at lede stærke arbejdsfællesskaber på de danske virksomheder.

Core Culture betaversion

I første del af 2021 afprøves og justeres ledelsesværktøjet Core Culture.
Har I lyst til at teste det og give feedback?

Krav til værktøjet

 

  • Værktøjet skal hjælpe ledelsesteams med at lede og udvikle stærke arbejdsfællesskaber
  • Værktøjet skal være så brugervenligt, at det kan anvendes
    uden brug af konsulenter
  • Værktøjet skal være GRATIS for alle og ligge online

Stress, arbejdsfællesskab og ledelse

Fra forskning ved vi, at arbejdsfællesskaber styrker trivslen og velværet på arbejdspladser og er med til at reducere og forebygge stress.
Flere undersøgelser viser, at fælles mål og tydelige rammer skaber en oplevelse af kontrol hos den enkelte samt en overensstemmelse mellem krav og forventning. Begge er vigtige parametre for ikke at udvikle langvarig og dårlig stress. (Læs i Vidensbank)

“Selvom vi i dag har stor indflydelse på vores arbejde, ser vi stigende tilfælde af stress og depression, fordi medarbejderne løser opgaverne individuelt og på et niveau, de ikke har ressourcer til.”

 

Tue Isaksen, Cand.psych., Human House Ledelse & Arbejdsmiljø

Når den individuelle tilgang dominerer, forsvinder fællesskabsfølelsen, og den enkelte har svært ved at få indfriet sine forventninger og oplever kontroltab. Det reducerer mængden af seretonin og dopamin, der har betydning for, om vi trives og har det godt. Det går ud over vores velbefindende og kan i sidste ende føre til stress.

Arbejdsfællesskabet har et ‘fælles tredje’

Et arbejdsfællesskab er et professionelt fællesskab, hvor medlemmerne arbejder sammen om at løse en opgave. Fællesskabet består af arbejdet. Medlemmerne er sammen for at arbejde. De er sammen om at løfte kerneopgaven.

 

Et arbejdsfællesskab skabes gennem løbende dialog og koordinering af kerneopgaven. Alt arbejde og alle handlinger på arbejdspladsen tager afsæt i at løfte kerneopgaven. På den måde sikres en fælles retning og et fælles mål.

Q&A om Core Culture

Hvor lang tid tager det at implementere Core Culture?
Der er 20 indsatser i Core Culture. Mange af indsatserne er hurtige at implementere. Men at ændre kulturen og udvikle et stærkt arbejdsfællesskab kræver en længere periode – estimeret 6-12 måneder.

 

Hvad er en indsats?
Indsatser er de forskellige konkrete handlinger og aktiviteter, der ligger i dette ledelsesværktøj. Det kan fx være afholdelse af 1:1 samtaler mellem leder og medarbejder, udvikling af rollebeskrivelser eller udarbejdelse af ledelsesgrundlag.

 

Hvad er en kerneopgave?
En kerneopgave er en hybrid mellem mission og vision. Kerneopgaven ses ofte som et begreb i det offentlige, men bruges på lige fod i det private i udviklingen af stærke arbejdsfællesskaber.

 

Hvad er et ledelsesteam?
Et Core Culture-ledelsesteam er det team i jeres virksomhed, der arbejder med Core Culture. Det er vigtigt, at teamet har ledelsesmandat til at udvikle og justere procedurer, strukturer og arbejdsgange i virksomheden.

Hvad får vi ud af at bruge Core Culture?
I får gladere medarbejdere, der kender mål og retning med deres arbejde. Det giver stærkere sammenhold, øget produktivitet og mindre stress.

 

Hvordan ved vi, om Core Culture er noget for os?
Værktøjet er udviklet til små og mellemstore virksomheder. Tag en måling og find ud af, om I kan styrke jeres arbejdsfællesskab.
Tag måling

 

Hvad koster det?
Værktøjet er gratis, da Core Culture er et udviklingsprojekt, der er støttet af Velliv Foreningen.

 

Hvorfor hedder værktøjet Core Culture?
Core Culture betyder kernekultur, og da stærke arbejdsfællesskaber er en del af en sund kultur med fokus på kerneopgaven, valgte vi navnet Core Culture.

 

Hvem skal være med i ledelsesteamet?
I nedsætter et team, der består mennesker med ledelsesansvar i virksomheden. Det kan være den personaleansvarlige, direktøren, en af partnerne osv. Det vigtige er, at teamet har mandat til at udvikle og justere procedurer, strukturer og arbejdsgange i virksomheden.

Tydeligt kendskab, klar forståelse og
målrettet praksis

De stærke arbejdsfællesskaber udvikles ved at sikre:

 

  • At virksomheden har en tydelig kerneopgave, som alle har kendskab til
  • At alle har en klar forståelse af eget bidrag til kerneopgaven
  • At alle i dagligdagen har en praksis og adfærd, der fremmer kerneopgaven
Hanne Christensen, direktør

Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv

 

Core Culture
Projektledelse og evaluering
T: 31 11 17 37
E: hc@projekthusetaron.dk
W: www.projekthusetaron.dk

Pernille Vedsted, direktør

Human House Ledelse & Arbejdsmiljø

 

Core Culture, Projektledelse Vest

T: 31 77 80 82
E: pv@humanhouse.com
W: www.humanhouse.com

Jody Shaw, partner

Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv

 

Core Culture, Udviklings- og proceskonsulent
T: 26 70 84 36
E: jodyshawconsulting@gmail.com
W: www.projekthusetaron.dk

Tue Isaksen,
chefkonsulent

Human House Ledelse & Arbejdsmiljø

 

Core Culture, Konsulent

T: 21 34 20 78
E: ti@humanhouse.com
W: www.humanhouse.com

Anja Dahl Pedersen, chefkonsulent

Human House Ledelse & Arbejdsmiljø

 

Core Culture, Konsulent

T: 30 65 54 73
E: ad@humanhouse.com

W: www.humanhouse.com

Julie Dinesen, partner

Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv

 

Core Culture, Udviklings- og proceskonsulent

T: 28 14 82 36
E: jd@projekthusetaron.dk

W: www.projekthusetaron.dk

HAB-logo
Tivoli-logo
Nordic omputer-logo
ArbejdsmiljøCentret-logo
Aron – Center for Bæredygtigt Arbejdsliv

Projektet er støttet af:

Velliv Foreningen-logo