Fordi arbejdsfællesskaber kan styrke trivslen

Core Culture

Core Culture er udviklet af

Tivoli, HAB, Nordic Computer, Aarhus Vand, Human House Ledelse & Arbejdsmiljø, Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv og Velliv Foreningen
Velliv Foreningen logo
Sammen fremmer vi mental sundhed i Danmark
Ifølge Velliv Foreningen er særligt mentale helbredsudfordringer en stigende udfordring for danskerne. Dårlig mental sundhed som fx stress medfører dagligt omkring 35.000 sygemeldinger, og herudover kommer symptomer på angst, depression, søvnbesvær og ensomhed, der også har været i stigning i de senere år. Det har enorme velfærdsmæssige konsekvenser for den enkelte og familien samt store økonomiske konsekvenser for virksomhederne og det offentlige. Velliv Foreningen vil gerne bidrage til at afhjælpe denne udfordring via forebyggende indsatser – og derfor er Core Culture et gratis værktøj.

“Selvom vi i dag har stor indflydelse på vores arbejde, ser vi stigende tilfælde af stress og depression, fordi medarbejderne løser opgaverne individuelt og på et niveau, de ikke har ressourcer til.”

 

Tue Isaksen, Cand.psych., Human House Ledelse & Arbejdsmiljø

Arbejdsfællesskaber styrker trivslen

En individuel tilgang til opgaveløsningen kan føre til flere tilfælde af stress og depression, mens fælles mål og tydelige rammer kan give en følelse af kontrol.

 

Når den individuelle tilgang dominerer, forsvinder fællesskabsfølelsen, og den enkelte har svært ved at få indfriet sine forventninger og oplever kontroltab. Det reducerer mængden af seretonin og dopamin, der har betydning for, om vi trives og har det godt. Det går ud over vores velbefindende og kan i sidste ende føre til stress.

Arbejdsfællesskabet har et ‘fælles tredje’

Et arbejdsfællesskab er et professionelt fællesskab, hvor medlemmerne arbejder sammen om at løse en opgave. Fællesskabet består af arbejdet. Medlemmerne er sammen for at arbejde. De er sammen om at løfte kerneopgaven.

 

Et arbejdsfællesskab skabes gennem løbende dialog og koordinering af kerneopgaven. Alt arbejde og alle handlinger på arbejdspladsen tager afsæt i at løfte kerneopgaven. På den måde sikres en fælles retning og et fælles mål.

Tydeligt kendskab, klar forståelse og
målrettet praksis

De stærke arbejdsfællesskaber udvikles ved at sikre:

 

  • At virksomheden har en tydelig kerneopgave, som alle har kendskab til
  • At alle har en klar forståelse af eget bidrag til kerneopgaven
  • At alle i dagligdagen har en praksis og adfærd, der fremmer kerneopgaven

Q&A om Core Culture

Hvor lang tid tager det at implementere Core Culture?
Der er 22 indsatser i Core Culture. Mange af indsatserne er hurtige at implementere. Men at ændre kulturen og udvikle et stærkt arbejdsfællesskab kræver en længere periode – estimeret 6-12 måneder.

 

Hvad er en indsats?
Indsatser er de forskellige konkrete handlinger og aktiviteter, der ligger i dette ledelsesværktøj. Det kan fx være afholdelse af 1:1 samtaler mellem leder og medarbejder, udvikling af rollebeskrivelser eller udarbejdelse af ledelsesgrundlag.

 

Hvad er en kerneopgave?
En kerneopgave er en hybrid mellem mission og vision. Kerneopgaven ses ofte som et begreb i det offentlige, men bruges på lige fod i det private. En tydelig kerneopgave er afgørende i udviklingen af stærke arbejdsfællesskaber.

 

Hvad er et ledelsesteam?
Et Core Culture-ledelsesteam er det team i jeres virksomhed, der arbejder med Core Culture. Det er vigtigt, at teamet har ledelsesmandat til at udvikle og justere procedurer, strukturer og arbejdsgange i virksomheden.

Hvad får vi ud af at bruge Core Culture?
I får gladere medarbejdere, der kender mål og retning med deres arbejde. Det giver stærkere sammenhold, øget produktivitet og mindre stress.

 

Hvordan ved vi, om Core Culture er noget for os?
Værktøjet er udviklet til små og mellemstore virksomheder. Tag en måling og find ud af, om I kan styrke jeres arbejdsfællesskab.
Tag måling

 

Hvad koster det?
Værktøjet er gratis, da Core Culture er et udviklingsprojekt, der er støttet af Velliv Foreningen.

 

Hvorfor hedder værktøjet Core Culture?
Core Culture betyder kernekultur, og da stærke arbejdsfællesskaber er en del af en sund kultur med fokus på kerneopgaven, valgte vi navnet Core Culture.

 

Hvem skal være med i ledelsesteamet?
I nedsætter et team, der består mennesker med ledelsesansvar i virksomheden. Det kan være den personaleansvarlige, direktøren, en af partnerne osv. Det vigtige er, at teamet har mandat til at udvikle og justere procedurer, strukturer og arbejdsgange i virksomheden.

Hanne Christensen

Direktør

PhD, MPO

 

 

Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv

 

T: 31 11 17 37
E: hanne@cfba.dk
W: cfba.dk

Pernille Vedsted

Direktør
PhD, MBA

 

 

Human House Ledelse & Arbejdsmiljø

 

T: 31 77 80 82
E: pv@humanhouse.com
W: humanhouse.com

Jody Shaw

Arbejdslivspartner og kommunikationskonsulent cand.comm.

 

Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv

 

T: 26 70 84 36
E: jody@cfba.dk
W: cfba.dk

Tue Isaksen

Chefkonsulent og
erhvervspsykolog
cand.psych.

 

Human House Ledelse & Arbejdsmiljø

 

T: 21 34 20 78
E: ti@humanhouse.com
W: humanhouse.com

Anja Dahl Pedersen

Chefkonsulent og
erhvervspsykolog
cand.psych. aut.

 

Human House Ledelse
& Arbejdsmiljø

 

T: 30 65 54 73
E: ad@humanhouse.com

W: humanhouse.com

Julie Dinesen

Arbejdslivspartner og udviklingskonsulent
cand.mus., DIL

 

Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv

 

T: 28 14 82 36
E: julie@cfba.dk

W: cfba.dk

HAB-logo
Tivoli-logo
Nordic omputer-logo
ArbejdsmiljøCentret-logo
Aron – Center for Bæredygtigt Arbejdsliv

Projektet er støttet af:

Velliv Foreningen-logo