Core Culture er i øjeblikket i testfasen. Du er velkommen til at bruge værktøjet nu, og vi vil blive glade for feedback …

Ledelse af stærke arbejdsfællesskaber

Core Culture

GRATIS online-værktøj

EFFEKTIV LEDELSE

TYDELIG KERNEOPGAVE

MÅLRETTET PRAKSIS

Stærke arbejdsfællesskaber forebygger og reducerer stress

Core Culture er et gratis online-værktøj, der hjælper ledelsesteams
med at udvikle og lede stærke arbejdsfællesskaber

Stress koster på bundlinjen

 

Undersøgelser viser, at 50-60 % af alt fravær skyldes arbejdsbetinget stress. Det kan i værste fald blive dyrt for virksomheden.

 

 

  • En ufaglært medarbejder koster en virksomhed mellem 20.000 og 60.000 kr. at ansætte
  • En faglært medarbejder mellem 200.000 og 600.000 kr.
  • En akademisk medarbejder op til 1.000.000 kr.

 

Kilde: “Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller” udarbejdet af COWI for LO

Core Culture

Ledelsesværktøjet er opdelt i tre indsatsområder og indeholder 20 indsatser i alt. I vælger de indsatser, der skal implementeres for at styrke arbejdsfællesskabet i jeres virksomhed.

 

Med Core Culture kan I måle oplevelsen af arbejdsfællesskab
og få anbefalet konkrete indsatser til at forbedre det.

De 3 indsatsområder i Core Culture
Her er indsatser, som hjælper ledelsesteamet med at udvikle Core Culture i virksomheden.

Effektiv ledelse

Her er indsatser, som hjælper ledelsesteamet med at udvikle Core Culture i virksomheden. Nøglen til succes er et effektivt ledelsesteam, og disse indsatser bidrager på forskellig vis til dette.

 

Gå til indsatsområdet Effektiv ledelse her 

Tydelig kerneopgave

Tydeligt kendskab til og forståelse for virksomhedens kerneopgave er en forudsætning for et stærkt arbejdsfællesskab. Indsatserne inden for dette indsatsområde hjælper med at formulere, kommunikere og omsætte kerneopgaven i praksis.

 

Gå til indsatsområdet Tydelig kerneopgave her 

Målrettet praksis

Et stærkt arbejdsfællesskab har fokus på at løse kerneopgaven. Arbejdet udføres ud fra en forståelse af, at fokus på opgaveløsningen kommer før de individuelle behov. Denne målrettede fælles praksis kræver en klar retning og tydelige rammer og strukturer. Indsatserne i dette indsatsområde hjælper ledelsesteamet med at skabe de rammer og strukturer, de ansatte har brug for i hverdagen.

 

Gå til indsatsområdet Målrettet praksis her 

Ledelse af arbejdsfællesskaber

Core Culture hjælper ledelsesteams med at implementere indsatser, der sikrer en vellykket ledelse af stærke arbejdsfællesskaber.

De stærke arbejdsfællesskaber udvikles ved, at I i ledelsen sikrer:

 

  • At virksomheden har en tydelig kerneopgave, som alle har kendskab til
  • At alle har en klar forståelse af eget bidrag til kerneopgaven
  • At alle i dagligdagen har en praksis og adfærd, der fremmer kerneopgaven

I et stærkt arbejdsfællesskab skaber ledelsen retning ved først og fremmest at sikre en effektiv ledelse med fokus på arbejdsfællesskabet frem for individet.

 

De sikrer, at alle ansatte har en tydelig kerneopgave, der skaber retning for det interne samarbejde og koordinering af arbejdsopgaverne.

 

De skaber samtidig de procedurer, strukturer og arbejdsgange i virksomheden, der sikrer målrettet praksis i hverdagen med udgangspunkt i kerneopgaven og arbejdsfællesskabet.

En forandringsproces bliver ikke bedre end den ledelse, som er ansvarlig for den. Med Core Culture fik vi konkrete værktøjer til at styrke samarbejdet i ledelsesteamet løbende.

 

Lars Chr. Ottesen, Marketingdirektør CMO, Nordic Computer

Hvor stærkt er jeres arbejdsfællesskab?

En af indsatserne i Core Culture hedder ‘Mål arbejdsfællesskabet’. Her kan I tage en måling på jeres arbejdsfællesskab og få inspiration til, hvilke indsatser I skal implementere for at gøre arbejdsfællesskabet endnu stærkere. Tag målingen her – det tager 5 minutter.

Q&A om Core Culture

Hvor lang tid tager det at implementere Core Culture?
Der er 20 indsatser i Core Culture. Mange af indsatserne er hurtige at implementere. Men at ændre kulturen og udvikle et stærkt arbejdsfællesskab kræver en længere periode – estimeret 6-12 måneder.

 

Hvad er en indsats?
Indsatser er de forskellige konkrete handlinger og aktiviteter, der ligger i dette ledelsesværktøj. Det kan fx være afholdelse af 1:1 samtaler mellem leder og medarbejder, udvikling af rollebeskrivelser eller udarbejdelse af ledelsesgrundlag.

 

Hvad er en kerneopgave?
En kerneopgave er en hybrid mellem mission og vision. Kerneopgaven ses ofte som et begreb i det offentlige, men bruges på lige fod i det private i udviklingen af stærke arbejdsfællesskaber.

 

Hvad er et ledelsesteam?
Et Core Culture-ledelsesteam er det team i jeres virksomhed, der arbejder med Core Culture. Det er vigtigt, at teamet har ledelsesmandat til at udvikle og justere procedurer, strukturer og arbejdsgange i virksomheden.

 

Hvad får vi ud af at bruge Core Culture?
I får gladere medarbejdere, der kender mål og retning med deres arbejde. Det giver stærkere sammenhold, øget produktivitet og mindre stress.

Hvordan ved vi, om Core Culture er noget for os?
Værktøjet er udviklet til små og mellemstore virksomheder. Tag en måling og find ud af, om I kan styrke jeres arbejdsfællesskab.
Tag måling

 

Hvad koster det?
Værktøjet er gratis, da Core Culture er et udviklingsprojekt, der er støttet af Velliv Foreningen.

 

Hvorfor hedder værktøjet Core Culture?
Core Culture betyder kernekultur, og da stærke arbejdsfællesskaber er en del af en sund kultur med fokus på kerneopgaven, valgte vi navnet Core Culture.

 

Hvordan kommer vi i gang? 
Start med de første indsatser i værktøjet ‘Godt i gang’ og ‘Samarbejde i ledelsesteamet’. Dernæst bestemmer I selv, hvilken indsats I vil implementere.
Få tips til et godt forløb

 

Hvem skal være med i ledelsesteamet?
I nedsætter et team, der består mennesker med ledelsesansvar i virksomheden. Det kan være den personaleansvarlige, direktøren, en af partnerne osv. Det vigtige er, at teamet har mandat til at udvikle og justere procedurer, strukturer og arbejdsgange i virksomheden.

Ledelsesværktøjet Core Culture er støttet af Velliv Foreningen og udviklet i partnerskab mellem Tivoli, HAB,
Nordic Computer, Aarhus Vand, Human House Ledelse & Arbejdsmiljø og Aron – center for bæredygtigt arbejdsliv.

Velliv Foreningen-logo
Tivoli-logo
HAB-logo
Nordic omputer-logo
Aron – Center for Bæredygtigt Arbejdsliv