TRIN 3: AKTIVITETER

TRIN 2: KERNEOPGAVE

TRIN 1: OPSTART

At skabe strukturerede og organisatoriske samtaler,
der sikrer, at ledere og medarbejdere tilgår opgaven
og handlingerne i enighed

Download 1:1 skema

Målet med indsatsen er:

En ledelsesindsats der sikrer fælles
retning, fokus og overblik

1:1 SAMTALE

Trin 3: Aktiviteter

30 minutter

#personaleledelse  #dialog

Indsats-Guide

1:1 samtalen

1:1 samtaler er korte møder mellem en leder og en medarbejder ca. hver 3. uge (20-30 minutter). Samtalerne har fokus på, hvor meget de konkrete opgaver fylder (tidsmæssigt og mentalt), og hvilke tanker/følelser medarbejderen har i forhold til opgaverne. Samtalerne giver lederen mulighed for at skabe klarhed omkring fx prioritering og forventningsafstemning.

 

Lederen sender på forhånd et 1:1 skema til medarbejderen, som udfylder det og sender det retur til lederen inden samtalen. Til 1:1 samtalen gennemgår lederen og medarbejderen skemaet og taler om kerneopgaven og opgaveløsningen. Hvis medarbejderen vil angive procent i stedet for antal timer, er det også en mulighed. Det er ikke meningen, at timeantallet skal afspejle arbejdstiden 100 %.

 

Det er vigtigt at kommunikere, at indsatsen ikke handler om kontrol. Indsatsen handler udelukkende om at sikre enighed og forståelse af opgaven og dermed undgå, at medarbejderen belaster sig selv med unødvendige opgaver.

 

Formålet med 1:1 samtalen er at skabe overblik, forventningsafstemme og sikre tydelighed og afklaring i forhold til opgaver og evt. belastning. Derudover sikre at medarbejderen har fokus på opgaveløsningen i et arbejdsfællesskabsperspektiv. På den måde skabes kontrol og tydelige forventninger hos den enkelte, og det forebygger stress og skaber trivsel.

“At holde 1:1 samtaler med fokus på kerneopgaven er en af de bedste aktiviteter, jeg har gennemført som leder. Den tæthed og det overblik, de skaber, er guld værd i det daglige praktiske arbejde.” 

 

Stig Holm, afdelingsleder i Human House Ledelse & Arbejdsmiljø

KOM I GANG

Implementering af 1:1 samtale i 3 trin

Dialog om indsatsen • Udlevér 1:1 skemaet • Følg op på indsatsen

Dialog om indsatsen
Tag en snak med alle ledere i virksomheden om det nye tiltag, og hvorfor det er vigtigt (se faktaboks).

Udlevér 1:1 skemaet
Mail 1:1 skemaet til resten af ledergruppen og støt dem, hvis de har brug for hjælp.

 

Følg op på indsatsen
Hold et opfølgningsmøde efter nogle måneder, hvor I evaluerer og justerer 1:1 skemaet. I kan bl.a. drøfte, om hyppigheden af samtalerne er passende, og om der skal tilføjes spørgsmål til 1:1 skemaet.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Få lederne med på idéen

Erfaringerne viser, at 1:1 samtalerne giver rigtig god mening for både medarbejdere og ledere, når først de er i gang, og det er blevet en god vane. Hvis lederne ikke er vant til 1:1 samtaler, kan de have brug for hjælp.

Dialog mellem leder og medarbejder

1:1 samtaler er en dialog mellem leder og medarbejder. Lederen skal være god til at stille spørgsmål og lytte. Samtalen handler ikke om at få ret, men om at få en fælles forståelse for opgaveløsningen, og hvordan man sammen kan lykkes med kerneopgaven.

Forventningsafstemning mellem leder og medarbejder

Medarbejderne skal introduceres til 1:1 samtalerne og formålet med samtalerne. Medarbejderne skal være forberedt til møderne (se skema, som skal udfyldes). Det er også vigtigt, at leder og medarbejder forventningsafstemmer, inden de indleder mødet.

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

Reaktion på samtalerne

Hvordan tror vi, at medarbejderne reagerer på 1:1 samtalerne?

 

Kompetencer

Hvad skal vi være særligt opmærksomme på i forhold til lederne? Er alle lige kompetente til at holde denne type samtaler?

 

Drømmescenarie

Hvordan ser drømmescenariet ud for denne aktivitet? Og hvilket skridt er det første på vejen?

FAKTABOKSEN
  • 430.000 danskere oplever symptomer på alvorlig stress hver dag
  • Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø
  • Uklare forventninger og oplevelsen af manglende kontrol bidrager til stress
  • 1:1 samtalen har til formål at skabe klare forventninger og sikre en oplevelse af kontrol i opgaveløsningen