Hent 1:1 samtale-skabelon

1:1 samtaler er korte samtaler mellem leder og medarbejder,
der sætter rammer og retning for arbejdsfællesskabet med fokus
på konkrete opgaver

En ledelsesindsats, der sikrer fælles
retning, fokus og overblik

1:1 samtaler

60 minutter

Ledelsen

#målrettetpraksis  #personaleledelse  #dialog

1:1 samtalen

1:1 samtaler er korte møder mellem en leder og en medarbejder ca. hver 3. uge (20-30 minutter). Samtalerne har fokus på konkrete opgaver, men sætter samtidig rammer og retning for arbejdsfællesskabet.

 

Lederen sender på forhånd et 1:1 samtaleskema til medarbejderen, som udfylder det og sender det retur til lederen inden samtalen. Til 1:1 samtalen gennemgår lederen og medarbejderen samtalearket og taler om kerneopgaven og opgaveløsningen.

 

Formålet med 1:1 samtalen er at sikre målrettet praksis, og at medarbejderne har fokus på opgaveløsningen i et arbejdsfællesskabsperspektiv. På den måde skabes kontrol og tydelige forventninger hos den enkelte, og det forebygger stress og skaber trivsel.

“At holde 1:1 samtaler med fokus på kerneopgaven er en af de bedste aktiviteter, jeg har gennemført som leder. Den tæthed og det overblik, de skaber, er guld værd i det daglige praktiske arbejde.” 

 

Stig Holm, afdelingsleder i ArbejdsmiljøCentret

TRIN FOR TRIN

Implementering af 1:1 samtaler i 3 trin

Dialog om indsatsen • Distribuer 1:1 skemaet • Følg op på indsatsen

Dialog om indsatsen
Tag en dialog med alle ledere i virksomheden om det nye tiltag, og hvorfor det er vigtigt (se faktaboksen).

Distribuer 1:1 skemaet
Send 1:1 skemaet til resten af ledergruppen og støt dem, hvis de har brug for hjælp.

 

Følg op på indsatsen
Hold et opfølgningsmøde efter nogle måneder, hvor I evaluerer og justerer 1:1 skemaet. I kan bl.a. drøfte, om hyppigheden af samtalerne er passende, og om der skal tilføjes spørgsmål til 1:1 skemaet.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Få lederne med på idéen

Det mest krævende er at få ledergruppen med på idéen. Erfaringerne viser, at 1:1 samtalerne giver rigtig god mening for både medarbejdere og ledere, når først de er i gang.

Dialog mellem leder og medarbejder

1:1 samtaler er en dialog mellem leder og medarbejder. Lederen skal være god til at stille spørgsmål og lytte. Samtalen handler ikke om at få ret, men om at få en fælles forståelse for opgaveløsningen, og hvordan man sammen kan lykkes med kerneopgaven.

Forventningsafstemning mellem leder og medarbejder

Medarbejderne skal introduceres til 1:1 samtalerne og være forberedt til møderne (se skema, som skal udfyldes). Det er også vigtigt, at leder og medarbejder forventningsafstemmer, inden de indleder mødet.

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

Reaktion på samtalerne

Hvordan tror vi, at medarbejderne reagerer på 1:1 samtalerne?

 

Kompetencer

Hvad skal vi være særligt opmærksomme på i forhold til lederne? Er alle lige kompetente til at holde denne type samtaler?

 

Drømmescenarie

Hvordan ser drømmescenariet ud for denne aktivitet? Og hvilket skridt bliver det første på vejen?

FAKTABOKSEN
  • 430.000 danskere oplever symptomer på alvorlig stress hver dag
  • Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø
  • Uklare forventninger og oplevelsen af manglende kontrol bidrager til stress
  • 1:1 samtalen har til formål at skabe klare forventninger og sikre en oplevelse af kontrol i opgaveløsningen