TRIN 3: AKTIVITETER

TRIN 2: KERNEOPGAVE

TRIN 1: OPSTART

At I skaber den bedste organisatoriske håndtering
af hjælp til den stressramte

Kom i gang

Målet med indsatsen er:

At sikre at I giver den bedste støtte,
når stressen rammer

ORGANISATORISK
STRESSHÅNDTERING

Trin 3: Aktiviteter

1-2 timer

#biologiskstress #stresshåndtering

Indsats-Guide

Hjælp til den stressramte

Med denne indsats får I en vifte af indsatser, I kan anvende, når en medarbejder bliver ramt af stress.

Det er vigtigt, fordi en klar og tydelig indsats har en gavnlig effekt på den stressramtes oplevelse af at være i kontrol.

“Når medarbejdere bliver stressramt, mister de ofte kontrollen og overblikket. Derfor bliver oplevelsen af virksomhedens kontrol og lederens håndtering central for en positiv og hurtigt forbedring af tilstanden. Det værste, der kan ske for en stressramt medarbejder, er at møde en leder, der ikke ved, hvordan vedkommende skal forholde sig og handle. Derfor er det vigtigt at være forberedt og have en klar proces i disse situationer.” 

 

Tue Isaksen, cand.psych., Human House Ledelse & Arbejdsmiljø

KOM I GANG

Implementering af Organisatorisk stresshåndtering i 3 trin

Lav en lineær gennemgang af indsatser • Lav konkrete værktøjer • Sørg for, at lederne kender forløb og værktøjer

Håndtering (symptombehandling)

Lav en lineær gennemgang af indsatser

Lav en lineær gennemgang af indsatser, som en stresset medarbejder skal igennem – fx:

 

 • Første samtale med leder
 • Aktøroversigt over hjælp og mulige indsatser internt og eksternt
 • Klar plan for de første 4-6 uger for den stressramte
 • Evt. rollefordeling internt i virksomheden
 • Råd og vejledning til den stressramte

Lav konkrete værktøjer

Lav konkrete værktøjer til samtlige punkter, lad jer evt. inspirere af Core Culture.

 

 • Lav en samtaleguide til første samtale (som hjælp til ledere til at komme frem til det essentielle i forhold til mulig hjælp)
 • Lav en visuel aktøroversigt.
  Se eksempel her …

  • Aftaler med psykologer/ergoterapeuter/ fysioterapeuter osv.
  • Andre eksterne aktører som læge/advokat/forsikringsagent/
   præst/familie osv., som medarbejdere kan søge hjælp hos.
 • Lav en skabelon for en plan
  • Hvad gør lederen, og hvad gør medarbejderen?
  • Hvornår taler de sammen igen?
 • Lav evt. en rollefordeling, som tydeligt viser, hvem der gør hvad under hele forløbet, se eksempel her …
 • Giv evt. brochurer om “stresshåndtering” og råd til “god søvn

Sørg for, at lederne kender forløb og værktøjer

Sørg for, at lederne er bekendt med hele forløbet og værktøjerne og offentliggør gerne aktøroversigt og rollefordeling til alle medarbejdere.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Tag styring og følg op

Overtag om nødvendigt styringen omkring fx arbejdstid og opgavemængde/opgavetype.

Reguler tid og arbejdsopgaver

Reguler tid og arbejdsopgaver løbende i forhold til medarbejderens belastningsgrad.

Information

Forventningsafstem og informer resten af teamet og samarbejdspartnerne, så der ikke kommer unødigt pres på medarbejderen.

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

Erfaringer

Hvad har vi af gode erfaringer i forhold til stresshåndtering, som vi kan bringe ind i vores arbejde med indsatsen?

 

Kompetencer

Hvordan er lederne klædt på til samtaler omkring stress med medarbejderne?

 

Justeringer

Hvordan sikrer vi justeringer af materialer til at håndtere stress?

 

FAKTABOKSEN

Søvnguide (PDF)

 

Gode råd til at håndtere stress (PDF)

 

Biologisk stress af cand.psych. Tue Isaksen, ArbejdsmiljøCentret 2019