Indsatsen omkring personalehåndbogen omfatter uddybninger
af konkrete systemer og rutiner, der skal opfylde det, der er
beskrevet i personalepolitikken

Personalehåndbogen er med til at synliggøre,
at udgangspunktet er arbejdsfællesskab

Personalehåndbog

3 timer

Ledelse, HR/AMR

#målrettetpraksis #retningslinjer #personalehåndbog

Et fælles fundament

I personalehåndbogen får medarbejderne og ledelsen retningslinjer for og svar på en lang række forhold, som gælder for alle, medmindre andet er aftalt i de enkeltes ansættelseskontrakter.

 

Personalepolitikken og personalehåndbogen kan laves i et dokument eller i to separate dokumenter, der henviser til hinanden. I personalehåndbogen bør I tydeliggøre konsekvenserne, hvis medarbejdere eller ledere overtræder de beskrevne retningslinjer eller politikker.

 

Når indholdet i personalehåndbogen er klart beskrevet, er den med til at sætte en tydelig ramme for, hvad der forventes af medarbejdere og ledere i dagligdagen – udover det der er beskrevet i ansættelseskontrakten. Det vil sige, at medarbejderne ved, hvordan de skal agere i generelle forhold, hvad de skal leve op til, og hvad de kan forvente.  Det er med til at give et fælles fundament, så klarheder over værdier, regler og forventninger er synlige for alle.

En god personalehåndbog indeholder som minimum:
 1. Arbejdspladsens historie
 2. Alkohol og rusmidler
 3. Arbejdstid
 4. Barsel
 5. Dødsfald og begravelse
 6. E-mail
 7. Ferie
 8. Frokostordning
 9. Hygiejne
 10. Interne og eksterne værdier
 11. Kontrol og overvågning
 12. Lønudbetaling og overarbejde
 13. Medarbejdersamtaler (1:1 samtaler og MUS/GRUS)
 14. Mødekultur
 15. Omgangstone
 16. Orlov
 17. Pauser
 18. Personalefester
 19. Rygning
 20. Sygdom
 21. Tavshedspligt

Formålet med en personalehåndbog i et arbejdsfællesskabsperspektiv er at give medarbejderne og ledelsen retningslinjer for og svar på en lang række forhold, som gælder for alle, og som er med til at understøtte arbejdsfællesskabet.

“Vores personalehåndbog gik fra at være en støvet affære på øverste hylde til at være en hjælp i hverdagen. Det skyldes i høj grad, at den kom til at afspejle vores daglige arbejdsfællesskab – og de opgaver vi skal løse sammen.” 

 

Navn Navnesen, XX

TRIN FOR TRIN

Implementering af Personalehåndebog i 4 trin

Genlæs personalehåndbogen • Analysér • Gennemskriv • Kommunikér

Genlæs personalehåndbogen
Start med at gennemgå jeres allerede eksisterende personalehåndbog sammen med repræsentanter fra medarbejdergruppen.

 

Hvis I ikke allerede har en personalehåndbog og skal starte helt forfra, kan I få hjælp her: SMVguiden.dk

Analysér

Afspejler jeres personalehåndbog, hvad I stræber efter som virksomhed? Eller handler den mere om, hvad den enkelte medarbejder må og ikke må? Formålet er at skifte fra et individperspektiv til et sprog, som har et fokus på arbejdsfællesskabet. Fx:

 

Du må ikke drikke alkohol på arbejdspladsen.”

 

omformuleres til

 

Vi indtager ikke alkohol i arbejdstiden, men gemmer det til sociale sammenhænge.”

Gennemskriv

Personalehåndbogen skal gennemskrives ud fra et arbejdsfællesskabsperspektiv. Fokuspunkter undervejs:

 • Find mangler: Er der noget, der er utydeligt? Noget der mangler? Noget der er overflødigt?
 • Fjern benspænd: Er der noget i håndbogen, der spænder ben for opgavens udførelse? Er der noget i håndbogen, der spænder ben for forhold i arbejdsfællesskabet?
 • Kerneopgaven i centrum: Er det tydeligt, at prioriteringen er opgaven, arbejdsfællesskabet og individet?

Kommunikér

Den nu gennemarbejdede personalehåndbog kommunikeres til resten af virksomheden.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Medarbejderinddragelse

Inddrag medarbejdere, som kender til arbejdsfællesskab, så de deltager med det rette perspektiv og kan give feedback, hvis noget skal præciseres.

Opgaven i fokus

Når I justerer personalehåndbogen, skal I fokusere på virksomhedens mål frem for at adressere individuelle og kulturelle forhold.

Altid aktuel

Hvis der sker ændringer, skal I opdatere personalehåndbogen og fortælle medarbejderne, hvad der specifikt er ændret.

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

Tydelighed

Hvor tydelig  og anvisende er vores  personalehåndbog? Viser den vores værdier, eller er den styret af regler?

 

Levende personalehåndbog

Hvordan kommer indholdet fra personalehåndbogen til udtryk i vores hverdag?

 

Retningslinjer

Er der forhold, der ikke efterleves i vores virksomhed, og hvad er årsagen til det?

FAKTABOKSEN

Læs mere om personalehåndbogen og find en guide til at gå i gang: