TRIN 3: AKTIVITETER

TRIN 2: KERNEOPGAVE

TRIN 1: OPSTART

At anvende interne ambassadører, der kan skubbe til dialogerne,
bryde vanerne og forankre arbejdsfællesskabet, så I ikke falder
tilbage til vante handlinger

Kom i gang

Målet med indsatsen er:

Professionelt arbejde
med interne ambassadører
fremmer arbejdsfællesskabet

AMBASSADØRER

Trin 3: Aktiviteter

180 minutter

#klarforståelse #ambassadører #kulturpåvirkning

Indsats-Guide

En nøglerolle i forandringsprocessen

En ambassadør er en medarbejder eller leder, som kan have en væsentlig indflydelse på målgruppens accept af forandringen.

I en forandringsproces er ambassadørrollen en af nøglerollerne.

 

Det har længe været i fokus at anvende medarbejdere som ‘brandambassadører’ til at påvirke kunder eller politikere på lige fod med virksomhedens øvrige branding. Det har en stor effekt for virksomheden.

 

Virksomheden kan ligeledes anvende ambassadører til intern branding, fx til kulturen omkring arbejdsfællesskab. Medarbejderne har tendens til at lytte mere til kollegerne end til ledelsen.

Formålet med at have interne ambassadører er at styrke arbejdsfællesskabet ved at fastholde fokus, påvirke kulturen og bryde vanerne.

“At være med til at skubbe til dialogerne og se, hvordan det hjælper mine kollegaer med at
komme til enighed og styrke samarbejdet, er en fantastisk oplevelse. Jeg har virkelig oplevet, at det giver grobund
for konstruktive dialoger.” 

 

Bjørn Rhode, HR-konsulent Aarhus Vand

KOM I GANG

Implementering af Ambassadører i 5 trin

Plan for ambassadøropgaver • Ambassadøropslag • Forventningsafstemning • Mindset • Møder

Plan for ambassadøropgaver
Start med at lave en plan for, hvilke konkrete opgaver I ønsker, at arbejdsfællesskabsambassadører skal varetage.

 

a) Skal de have mandat til at ændre eller udvikle den interne kommunikation, så den bliver i tråd med arbejdsfællesskabstanken?

 

b) I hvilken situationer og under hvilke omstændigheder ønsker I, at ambassadørerne træder frem?

 

c) Hvordan skal de agere i forhold til ledelse og udvikling, og hvilken stemme har de?

 

Kort fortalt 1) Hvad forventes der af ambassadørerne? 2) Hvad skal de gøre, og hvornår? 3) Hvorfor skal de gøre det? og 4) Hvilket mandat har de til at gøre, hvad der forventes af dem?

Ambassadøropslag
Lav et internt jobopslag, hvor I beskriver ansvar og forventninger til en arbejdsfællesskabsambassadør. I kan evt. opfordre bestemte medarbejdere til at søge rollen.

Forventningsafstemning
Når I har fundet jeres arbejdsfællesskabs-ambassadører, skal I forventningsafstemme, så relationen mellem jer og ambassadørerne er tydelig, og formålet er klart. Alle skal forstå deres rolle, ansvar og forventninger til deres indsats.

Mindset
Design et reelt uddannelsesforløb, hvor I klæder jeres nye ‘arbejdsfællesskabs-ambassadører’ på. I kan finde inspiration i Core Culture Vidensbank eller andre indsatser i Core Culture Toolbox.

Møder
Indimellem skal I mødes med jeres ambassadører for at tale om fremdrift, udfordringer og succeser.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Begræns perioden

Det er vigtigt, at ‘ambassadørrollen’ er en begrænset periode, så ambassadøren ikke får en uønsket positionering efterfølgende.

Ensret budskaberne

Har I flere ambassadører, så hold møde med dem en gang om måneden for at ensrette budskaberne, der implementeres i virksomheden.

Få feedback undervejs

Det er vigtigt, at I opnår læring undervejs. Overvej om ambassadørernes feedback giver anledning til at ændre kurs i forandringsprocessen

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

Udvælg ambassadører

Er der medarbejdere, vi godt kunne tænke os søgte ambassadørrollen?
Hvorfor har vi valgt de bestemte ambassadører?

 

Videregiv information

Skal ambassadørerne fortælle os om de situationer, hvor de aktivt må ‘forholde sig’?

 

Rollens omfang

Skal ambassadørerne arbejde med drift eller udvikling, og hvad kræver det af rammer og mandat?

 

Skal ambassadørerne primært arbejde med sprog, kommunikation og kultur, eller skal de inddrages i udvikling af organisationen?

 

Hvornår trækker vi ambassadørerne tilbage?

FAKTABOKSEN
Hjælp til ambassadørrollen

Der er udviklet programmer, der kan hjælpe en virksomhed med at etablere et ambassadørkorps. Søg på ‘employees advocacy’.