Interne ambassadører kan skubbe til dialogerne, bryde
vanerne og forankre arbejdsfællesskabet, så I ikke falder tilbage
til vante handlinger

Professionelt arbejde med interne
ambassadører fremmer arbejdsfællesskabet

Ambassadører

180 minutter

Team og udvalgte medarbejdere

#målrettetpraksis #ambassadører #kulturpåvirkning

Ambassadøren har en nøglerolle i forandringsprocessen

En ambassadør er en medarbejder eller leder, som kan have en væsentlig indflydelse på målgruppens accept af forandringen.

I en forandringsproces er ambassadørrollen en af nøglerollerne.

Det har længe været i fokus at anvende medarbejdere som ‘brandambassadører’ til at påvirke kunder eller politikere på lige fod med virksomhedens øvrige branding. Det har en stor effekt for virksomheden.

 

Virksomheden kan ligeledes anvende ambassadører til intern branding, fx til kulturen omkring arbejdsfællesskab. Medarbejdere har tendens til at lytte mere til kolleger end til ledelsen.

Formålet med at have interne ambassadører er at styrke arbejdsfællesskabet ved at fastholde fokus, påvirke kulturen og bryde vanerne.

“At være med til at skubbe til dialogerne og se, hvordan det hjælper mine kollegaer med at
komme til enighed og styrke samarbejdet, er en fantastisk oplevelse. Jeg har virkelig oplevet, at det giver grobund
for konstruktive dialoger.” 

 

Bjørn Rhode, HR-konsulent Aarhus Vand

TRIN FOR TRIN

Implementering af Ambassadører i 5 trin

Plan for ambassadøropgaver • Ambassadøropslag • Forventningsafstemning • Mindset • Møder

Plan for ambassadøropgaver
Start med at lave en plan for, hvilke konkrete opgaver I ønsker, at en arbejdsfællesskabs-ambasadør skal varetage.

Ambassadøropslag
Lav et internt jobopslag, hvor I beskriver ansvar og forventninger til en arbejdsfællesskabs-ambassadør. I kan evt. opfordre bestemte medarbejdere til at søge rollen.

Forventningsafstemning
Når I har fundet jeres arbejdsfællesskabs-ambassadører, skal I forventningsafstemme, så relationen mellem jer og ambassadøren er tydelig, og formålet er klart. Alle skal forstå deres rolle, ansvar og forventninger til deres indsats.

Mindset
Design et reelt uddannelsesforløb, hvor I klæder jeres nye ‘arbejdsfællesskabs-ambasadører’ på. I kan finde inspiration i ‘Vidensbank i Core Culture’ eller andre indsatser i Core Culture værktøjet.

Møder
Ind imellem skal I mødes med jeres ambassadører for at tale om fremdrift, udfordringer og succeser.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Begræns perioden

Det er vigtigt at ‘ambassadørrollen’ er en begrænset periode, så ambassadøren ikke får en uønsket positionering efterfølgende.

Ensret budskaberne

Har I flere ambassadører, så hold møde med dem en gang om måneden for at ensrette de budskaber, der implementeres i virksomheden.

Få feedback undervejs

Det er vigtigt, at I får læring undervejs. Overvej om ambassadørernes feedback giver anledning til at ændre kurs i forandringsprocessen.

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

Udvælg ambassadører

Er der medarbejdere, vi godt kunne tænke os søgte ambassadørrollen?
Hvorfor har vi valgt de bestemte ambassadører?

 

Videregiv information

Skal ambassadørerne fortælle os om de situationer, hvor de aktivt må ‘forholde sig’?

 

Rollens omfang

Hvornår trækker vi ambassadørerne tilbage?

FAKTABOKSEN
Hjælp til ambassadørrollen

Der er udviklet programmer, der kan hjælpe en virksomhed med at etablere et ambassadørkorps. Søg på ‘employees advocacy’.