TRIN 3: AKTIVITETER

TRIN 2: KERNEOPGAVE

TRIN 1: OPSTART

At gøre jeres ledelsesgrundlag så operationelt
som muligt i forhold til handlinger, beslutnings-
processer og kommunikation generelt

Se eksempel på ledelsesgrundlag

Målet med indsatsen er:

Knytter den personlige lederidentitet til
virksomhedens arbejdsfællesskab

LEDELSESGRUNDLAG

Trin 3: Aktiviteter

3 timer

#kommunikation #lederenssprog

Indsats-Guide

Nyt ledelsesgrundlag til arbejdsfællesskabet

Ledelseskommissionen anbefaler, at alle ledere udarbejder deres eget personlige ledelsesgrundlag inden for rammerne af det organisatoriske ledelsesgrundlag. Det personlige ledelsesgrundlag skal hænge sammen med virksomhedens overordnede opgave og arbejdsfællesskab. Det centrale er, at lederne overvejer, hvordan de personligt vil forvalte deres ledelse med fokus på arbejdsfællesskabet og målet med kerneopgaven.

Hvorfor lave et nyt ledelsesgrundlag? 

 

“Undgå spild og splid. Formålet med ledelsesgrundlaget er at oplyse, skabe transparens og fremme dialogen om ledelse. Dette både for at accelerere samarbejdet og for at skabe et dialogforum, hvor man faktisk kan tale sammen om den konkrete ledelsesrelation. Herved undgår vi ledelse som et ‘usagt’ fænomen, hvor tolkninger, gisninger, fornemmelser og vurderinger spiller en større rolle end de faktiske motiver og mål. Hvis vi har bedre overblik over hinandens mål og motiver, undgår vi spild og splid.”

 

 

Kilde: Ledelseskommissionen

I Core Culture får ledelsesgrundlaget tilført en ny dimension; kerneopgaven. Det traditionelle ledelsesgrundlag har fokus på relationen mellem leder og medarbejdere. Et ledelsesgrundlag i Core Culture har fokus på, hvordan lederen kan sætte kerneopgaven i centrum for sit lederskab.

 

Tænk på følgende “Det at være leder betyder, at man gennem andre udfører handlinger for at udføre en opgave”. Det vil sige, at ledelsesgrundlaget handler om, hvordan man ønsker at lede andre til at udføre handlinger, som løser opgaven.

 

I ledelsesgrundlaget skal lederne være loyale over for kerneopgaven og arbejdsfællesskabet, men hvordan det forvaltes afhænger af den enkelte leder (eller af ledelsesteamet).

 

I kan se ledelsesgrundlaget som den enkelte leders måde at “køre bilen” på. Hvor lederen skal hen, er bestemt (målet med opgaven), ligesom bilens form og motorens størrelse er fastsat (ressourcerne). Det er selve kørestilen, der mangler og i hvor grad, I accepterer små afveje, der ikke sker på bekostning af opgaven og arbejdsfællesskabet (rammer og retning).

Formålet med at lave et ledelsesgrundlag er at tydeliggøre lederens rolle i forhold til organisationens kerneopgave. Og få sat retning og rammer for opgaveløsningen.

 

Ledelsesgrundlaget er vigtigt, fordi det er her, lederen kan sikre, at alle udfører arbejdet og samarbejdet inden for nogle givne rammer. Fokus er på at tjene opgaven og det langtidsholdbare arbejdsfællesskab. Hvis ikke lederen har et ledelsesgrundlag, risikerer vedkommende, at medarbejderne løser opgaven efter bedste overbevisning og til ressourcer, som måske ikke eksisterer. Derudover risikerer lederen, at medarbejderne løser opgaven uden hensyn til, hvilken indflydelse det har på kerneopgaven og arbejdsfællesskabet.

“Ved at indarbejde kerneopgaven i ledelsesgrundlaget og sætte den på dagsordenen i ledergruppen, er det blevet tydeligere for mig og mine lederkolleger, hvad vi sammen skal lykkes med i organisationen.” 

 

Bente Enemark, Salgsdirektør, Nordic Computer

KOM I GANG

Implementering af Ledelsesgrundlag i 4 trin

Tydelig kerneopgave • Dialog og skrivning • Fokus i ledelsesgrundlaget • Præsentation

Tydelig kerneopgave
Først skal I sørge for, at kerneopgaven er defineret.

 

(Se indsatsen Formuler jeres kerneopgave)

Dialog og skrivning
Vi anbefaler en kombination af fælles øvelser i workshops og individuel skrivning.

 

(Se Ledelseskommissionen
for inspiration)

Fokus i ledelsesgrundlaget

Ledelsesgrundlaget bør især fokusere på adfærd og i mindre grad på holdninger og tanker. Ledelsesgrundlaget skal sætte ord på den retning, der er nødvendig for at løse opgaven.

 

  • Driftsmæssige rammer
  • Udviklingsmæssige rammer

 

Præsentation
Hver leder udarbejder sit ledelsesgrundlag og præsenterer det for relevante medarbejdere og lederkolleger.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Eget sprog

Et ledelsesgrundlag skal være ægte, ærligt og autentisk og skal skrives i lederens eget sprog. Kerneopgaven skal oversættes til hverdagssprog.

Jeg-form

Ledelsesgrundlaget skal som udgangspunkt skrives i ‘jeg -form’, fordi det er et individuelt grundlag. Dog kan der med fordel bruges ‘vi’, når det handler om kerneopgaven, da der skal arbejdsfællesskab til for at løse den.

Fokus på kerneopgaven

Ledelsesgrundlaget skal handle om det, lederen leverer og ønsker i forhold til kerneopgaven. Lederen kan også skrive, hvad vedkommende ikke er særlig dygtig til, som medarbejderne kan bidrage med.

De forskellige lag

Der findes et organisatorisk ledelsesgrundlag og et personligt ledelsesgrundlag. De må ikke være i strid med hinanden. Det personlige ledelsesgrundlag skal ALTID udvikles inden for rammerne af det organisatoriske grundlag.

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

Ledelse af kerneopgave

Hvad forbinder vi med god ledelse af kerneopgaven? (skriv med almindelige ord)

 

Lær af succeshistorier

Hvornår gjorde vi hver især noget fremragende og udøvede ledelse ud fra kerneopgaven? (skriv tre korte eksempler)

 

Sæt dine hjørneflag

Hvilke fire ledelsesværdier, mener vi, er de vigtigste for at udøve ledelse ud fra kerneopgaven?

 

Inspireret af ‘Startkit’ fra Ledelseskommissionen
Kilde: Ledelseskommisionen

FAKTABOKSEN

Ledelseskommissionen blev nedsat af regeringen for at understøtte bedre ledelse i hele den offentlige sektor. Kommissionens arbejde kan med fordel bruges i den private sektor. Kommissionen afsluttede sit arbejde i juni 2018, men på hjemmesiden findes artikler, råd og vejledninger til inspiration.

 

Se Ledelseskommissionen for videre inspiration.