At sikre at kerneopgaven er klar og tydelig.
Det er afgørende for at skabe et godt
arbejdsfællesskab og en Core Culture

Målet med indsatsen er:

I sætter rammer og retning for
arbejdsfællesskabet med en
tydelig kerneopgave

FORMULER JERES
KERNEOPGAVE

Kom i gang

TRIN 3: AKTIVITETER

TRIN 2: KERNEOPGAVE

TRIN 1: OPSTART

Trin 2: Kerneopgave

1-7 timer

#klarkerneopgave #retning

Indsats-Guide

Omdrejningspunktet i arbejdsfællesskabet

Indsatsen handler om at sikre en tydelig kerneopgave, der er afgørende for at skabe et godt arbejdsfællesskab. En tydelig kerneopgave skal være tilpas ‘nede på jorden’, så alle medarbejdere kan se, at de bidrager til at løse kerneopgaven. Derfor skal kerneopgaven valideres på tværs af fagligheder, afdelinger og arbejdsopgaver.

 

En kerneopgave er virksomhedens eksistensberettigelse. Den beskriver, hvorfor virksomheden er til og beskriver den overordnede fælles opgave, som alle i virksomheden på tværs af fagligheder, afdelinger og arbejdsopgaver skal løse.

 

Kerneopgaven udspringer af virksomhedens mission. Den væsentlige forskel på en kerneopgave og en mission er, at formuleringen af kerneopgaven skal være så konkret, at medarbejderne kan genkende sig selv i den.

 

I skal med andre ord i gang med at oversætte jeres mission til en kerneopgave – altså at gå fra, hvorfor I gør, som I gør til, hvad I gør.

Kerneopgaven er simpel og objektiv. Den kan justeres med tiden, da det omgivende samfund, kundernes behov og virksomheden udvikler sig. 

 

Der findes kun én kerneopgave i virksomheden. Det er et højere mål, som alle arbejder for, og som er med til at motivere medarbejderne på tværs af virksomheden. Medarbejdernes handlinger skal hænge sammen med kerneopgaven.

KOM I GANG

Implementering af Formuler jeres kerneopgave i 4 trin

Find og læs materiale • Grovsorter materialet • Formuler jeres kerneopgave • Valider kerneopgaven

Find og læs materiale

Find alt frem der beskriver jeres virksomheds opgaver, herunder beskrivelser af kerneopgaven, visioner, strategier, værdier, leveregler osv. Læs materialet og spred det evt. ud på et bord/gulv.

Grovsorter materialet

Inddel eksempelvis materialet i følgende kategorier:

 

  • virksomhedens rene opgave (fx et fysisk produkt, en ydelse eller udvikling)
  • elementer, som sikrer løsningen af opgaven (fx jobbeskrivelser, organisationens opbygning/struktur, samarbejdsflader, ledelsesgrundlag, politikker, retningslinjer, lovgivning)
  • værdier eller leveregler, både internt i virksomheden og  i relation til kunder/samarbejdspartnere
  • jeres vision eller strategi for, hvordan I ønsker at udvikle virksomheden

Formuler jeres kerneopgave

Med udgangspunkt i ovenstående skal I snakke jer frem til, hvordan kerneopgaven skal lyde. Eller trykprøve en allerede eksisterende beskrivelse af kerneopgaven.

Husk at den skal kunne rumme alle opgaver i virksomheden og give mening for medarbejderne – også i støttefunktionerne. Den skal helst være enkel og kort og må gerne indeholde et aktivt udsagnsord. Kerneopgaven kan med fordel besvare spørgsmålene:

 

  • Hvem er vi til for?
  • Hvad skal vi gøre for dem?
  • Hvorfor er det vigtigt?

Valider kerneopgaven

Det er forskelligt, hvordan det er bedst at trykprøve den formulerede kerneopgave. For nogen vil det være vigtigt at få hele ledelsen med og lave en proces med dem. For andre giver det bedre mening at afprøve forskellige ord i medarbejdergruppen.

 

Vær opmærksom på ikke at åbne for en lang snak om, hvad medarbejderne synes om kerneopgaven. Spørg i stedet mere konkret: Kan du se, hvordan dine arbejdsopgaver bidrager til at løse vores fælles kerneopgave?

Klik for at udfolde faktaboksen

Faktaboksen
Find mere om kerneopgaven her:

 

  • Ledelse af kerneopgaven. Ole H. Sørensen et al. Akademisk Forlag, 2016

Eksempler på kerneopgaver:

Tivoli-logo
Vi betager vores gæster

 

Vi skaber sundhed gennem rent vand
– til mennesker og planeten
HAB-logo
Vi skaber og sikrer rammerne for tidssvarende og trygge hjem
.
.
Nordic Computer logo
Vi understøtter vores kunders forretning med levetidsforlængelse af datacentre gennem køb, salg og servicering af IT-hardware

Formålet med at formulere en klar og tydelig kerneopgave er at sætte en retning for medarbejderne. Et stærkt arbejdsfællesskab kan ikke eksistere uden en fælles kerneopgave som et fælles pejlemærke. Brug af indsatserne i værktøjet forudsætter en tydelig kerneopgave.

I virkeligheden er det simpelt. Formuleringen af vores kerneopgave er at beskrive, hvad virksomheden lever af.
Vi spurgte forskellige medarbejdere, om de kunne se, at deres arbejdsopgaver passede ind i vores nyformulerede kerneopgave. På den måde fik vi trykprøvet to ord, som vi var lidt i tvivl om. Det var en hurtig og enkel proces.
” 

 

Christine Willumsen, TIVOLI, Miljøkoordinator & Arbejdsmiljøleder

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

En tydelig kerneopgave er vigtig

En god og tydelig kerneopgave er essentiel, når I skal skabe et stærkt arbejdsfællesskab. Kerneopgaven er med til at sætte fælles retning for opgaveløsningen.

Brug aktive vi-sætninger

I kan med fordel skrive kerneopgaven med aktive vi-sætninger i nutid. Det signalerer handling og skaber motivation. Fx ‘vi bidrager til … ‘ ‘vi skaber gode rammer for …’ .

Få alle medarbejdere med

Alle medarbejdere skal kunne se sig selv i kerneopgaven og tænke ‘Ja, det er helt klart det, jeg går på arbejde for at være med til at løse.’ Husk at validere kerneopgaven.

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

Mission

Hvordan sikrer vi, at kerneopgaven ligger tæt op af virksomhedens mission, men beskriver ‘hvad’ fremfor ‘hvorfor’?

 

For alle medarbejdere

Hvordan sikrer vi, at kerneopgaven giver mening for alle medarbejdergrupper – også støttefunktionerne?

 

Løbende justering

Hvor tit skal vi genbesøge kerneopgaven?

FAKTABOKSEN
Find mere om kerneopgaven her: