Indsatsen sikrer, at kerneopgaven er klar og tydelig.
Det er afgørende for at skabe et godt arbejdsfællesskab

I sætter rammer og retning for
arbejdsfællesskabet med en
tydelig kerneopgave

FORMULÉR
KERNEOPGAVEN

1-7 timer

Ledelsen

#tydeligkerneopgave #klarkerneopgave #retning

Omdrejningspunktet i arbejdsfællesskabet

Indsatsen handler om at sikre en tydelig kerneopgave, der er afgørende for at skabe et godt arbejdsfællesskab. En tydelig kerneopgave skal være tilpas ‘nede på jorden’, så alle medarbejdere kan se, at de bidrager til at løse kerneopgaven. Derfor skal kerneopgaven valideres på tværs af fagligheder, afdelinger og arbejdsopgaver. 


En kerneopgave er virksomhedens eksistensberettigelse. Den beskriver, hvorfor virksomheden er til og beskriver den overordnede fælles opgave, som alle i virksomheden på tværs af fagligheder, afdelinger og arbejdsopgaver skal løse.

 

Kerneopgaven udspringer af virksomhedens mission. Den væsentlige forskel på en kerneopgave og en mission er, at formuleringen af kerneopgaven skal være så konkret, at medarbejderne kan genkende sig selv i den.

 

I skal med andre ord i gang med at oversætte jeres mission til en kerneopgave – altså at gå fra, hvorfor I gør, som I gør til, hvad I gør.

For at undersøge, hvordan den enkelte bedst bidrager til den fælles løsning af kerneopgaven, må lederen først og fremmeste sikre, at leder og medarbejder har samme forståelse af:

Virksomhedens kerneopgave
Rammer og retning for arbejdet, der sikrer løsning af kerneopgaven
De handlinger, der skal sikre opgaveløsning inden for de givne rammer
Værdier, normer og moral, der efterleves i et arbejdsfællesskabs perspektiv
og med respekt for den fælles opgave

Kerneopgaven kan med fordel besvare spørgsmålene:

  • Hvem er vi til for?
  • Hvad skal vi gøre for dem?
  • Hvorfor er det vigtigt?

Kerneopgaven er simpel og objektiv. Den kan justeres med tiden, da det omgivende samfund, kundernes behov og virksomheden udvikler sig. 

 

Der findes kun én kerneopgave i virksomheden. Det er et højere mål, som alle arbejder for, og som er med til at motivere medarbejderne.

Formålet med at formulere en klar og tydelig kerneopgave er at sætte rammer og retning for medarbejderne. Et stærkt arbejdsfællesskab kan ikke eksistere uden en fælles kerneopgave.

Eksempler på kerneopgaver:
Tivoli-logo

Vi betager vores gæster

 

Vi skaber sundhed gennem rent vand
– til mennesker og planeten

HAB-logo

Vi skaber og sikrer rammerne for tidssvarende
og trygge hjem

 

Nordic Computer logo

Vi understøtter vores kunders forretning med levetidsforlængelse af datacentre gennem køb, salg og servicering af IT-hardware

I virkeligheden er det simpelt. Formuleringen af vores kerneopgave er at beskrive, hvad virksomheden lever af.
Vi spurgte forskellige medarbejdere, om de kunne se, at deres arbejdsopgaver passede ind i vores nyformulerede kerneopgave. På den måde fik vi trykprøvet to ord, som vi var lidt i tvivl om. Det var en hurtig og enkel proces.
” 

 

Christine Willumsen, TIVOLI, Miljøkoordinator & Arbejdsmiljøleder

TRIN FOR TRIN

Implementering af Formulér kerneopgaven i 6 trin

Find materiale frem • Læs materialet • Grovsortér materialet • Yderligere opmærksomhed • Formulér kerneopgaven • Validér kerneopgaven

Find materiale frem

Find alt frem, der beskriver jeres virksomheds opgaver, herunder  beskrivelser af kerneopgaven, visioner, strategier, værdier, leveregler osv.

Læs materialet
Gennemlæs materialet og spred det ud på et bord eller gulv.

Grovsortér materialet

Lav nu første grove inddeling af materialet, så det følger nedenstående opdeling:

 

  • Virksomhedens rene opgave, hvad enten det er et fysisk produkt, ydelser eller udvikling
  • De elementer, som sikrer løsningen af opgaven, herunder jobbeskrivelser, organisationens opbygning, samarbejde på tværs af afdelinger, ledelsesgrundlag, politikker, retningslinjer
  • De værdier eller leveregler, der beskriver, hvordan I ønsker at samarbejde og være sammen, og hvordan I forholder jer til kunder og samarbejdspartnere
  • Jeres vision eller strategi, der beskriver, hvordan I ønsker at udvikle virksomheden

Yderligere opmærksomhed

Efter første grove opdeling vil I måske opleve, at visse elementer er svære at placere, fordi de indeholder mere end ét aspekt. Her kommer det centrale ind. Core Culture arbejder med at sikre kontrol og klar forventningsafstemning.

 

Kontrol og klar forventningsafstemning sker kun, hvis I får en klar prioritering. Derfor skal I nu fin-inddele alle elementerne efter samme princip for at skabe tydelighed og få en forståelse for, hvor I kan styrke arbejdsfællesskabet i forhold til kerneydelserne. Dermed kan I i højere grad kontrollere, hvad der påvirker kerneopgaven. Sidegevinsten er, at der skabes bedre trivsel.

Formulér kerneopgaven

Med udgangspunkt i ovenstående skal I tale jer frem til, hvordan kerneopgaven skal lyde. Husk at den skal kunne rumme alle opgaver i virksomheden og give mening for medarbejderne – også i støttefunktionerne. Den skal helst være enkel og kort og må gerne indeholde et aktivt udsagnsord.

Validér kerneopgaven 

Det er meget forskelligt, hvordan det er bedst at trykprøve den ny-formulerede kerneopgave. For nogen vil det være essentielt at få hele ledelsen med og lave en proces med dem. For andre giver det bedre mening at afprøve forskellige ord i medarbejdergruppen. Vær opmærksom på ikke at åbne for en lang snak om, hvad medarbejderne synes om kerneopgaven. Spørg i stedet mere konkret: Kan du se, hvordan dine arbejdsopgaver bidrager til at løse vores fælles kerneopgave?

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

En tydelig kerneopgave er vigtig

En god og tydelig kerneopgave er essentiel, når I skal skabe et stærkt arbejdsfællesskab. Kerneopgaven er med til at sætte fælles rammer og retning for opgaveløsningen.

Brug aktive vi-sætninger

I kan med fordel skrive kerneopgaven med aktive vi-sætninger i nutid. Det signalerer handling og skaber motivation. Fx ‘vi bidrager til … ‘ ‘vi skaber gode rammer for …’ .

Få alle medarbejdere med

Alle medarbejdere skal kunne se sig selv i kerneopgaven og tænke ‘Ja, det er helt klart det, jeg går på arbejde for at være med til at løse.’ Husk at validere kerneopgaven.

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

Mission

Hvordan sikrer vi, at kerneopgaven ligger tæt op af virksomhedens mission, men beskriver ‘hvad’ fremfor ‘hvorfor’?

 

For alle medarbejdere

Hvordan sikrer vi, at kerneopgaven giver mening for alle medarbejdergrupper – også støttefunktionerne?

 

Løbende justering

Hvor tit skal vi genbesøge kerneopgaven?

FAKTABOKSEN
Find mere om kerneopgaven her:

 

  • Ledelse af kerneopgaven. Ole H. Sørensen et al. Akademisk Forlag, 2016