Indsatsen handler om at formidle kerneopgaven
til medarbejderne for at sikre fælles forståelse.
Alle i virksomheden skal kende kerneopgaven

Alle skal kende kerneopgaven for at arbejde
i samme retning og mod fælles mål

KOMMUNIKÉR
KERNEOPGAVEN

10-40 timer

Kommunikationsteamet

#tydeligkerneopgave #klarkerneopgave #retning

Om at skabe kendskab

I første omgang er det målet, at alle medarbejdere skal kende virksomhedens kerneopgave. Kerneopgaven skal formidles via så mange forskellige kommunikationskanaler som muligt, så flest mulige medarbejdere får øje på kerneopgaven og jævnligt bliver mindet om den. 

 

Nogle kommunikationskanaler egner sig bedst til korte statements – fx plakater, startskærm, krus, musemåtter osv. De kan naturligvis ikke stå alene. Når I informerer om den nye kerneopgave, er det derfor oplagt med en længere e-mail eller en artikel på intranettet, der forklarer om baggrunden for kerneopgaven. I kan også fortælle mere uddybende om kerneopgaven på et medarbejdermøde eller tilsvarende, hvor medarbejderne kan spørge ind til tilblivelsen og forståelsen af den. 

 

I læring om kommunikation taler man om tre forskellige kommunikationsparadigmer: informere, kommunikere og involvere.

For at undersøge, hvordan den enkelte bedst bidrager til den fælles løsning af kerneopgaven, må lederen først og fremmeste sikre, at leder og medarbejder har samme forståelse af:

Virksomhedens kerneopgave
Rammer og retning for arbejdet, der sikrer løsning af kerneopgaven
De handlinger, der skal sikre opgaveløsning inden for de givne rammer
Værdier, normer og moral, der efterleves i et arbejdsfællesskabs perspektiv
og med respekt for den fælles opgave

Figuren viser de tre kommunikationsparadigmer – informere, kommunikere og involvere
– og deres effekt på modtagerne. Hverken information eller klassisk kommunikation kan få modtageren til permanent at ændre handlemønster. Først når modtageren ikke længere er modtager – men en involveret part, der selv bliver medejer af budskabet – sker der en adfærdsændring. Målet med kommunikationen styrer, hvilket af de tre kommunikationsparadigmer, der skal præge indsatsen.

Kilde: Mie Femø Nielsen (2014)

Hvis I ser på figuren, svarer det til, at I skal arbejde med trin 1 og 2 i kommunikationen. I skal med andre ord informere om kerneopgaven, så virksomhedens ansatte ved, at den eksisterer, og ved hvorfor den ser ud, som den gør.

Forslag til kommunikationskanaler

Skriftlige
kommunikationskanaler:
 • Artikler på intranettet
 • E-mails
 • Hjemmeside
 • Brochurer
 • Plakater
 • E-mailsignatur
 • Corporate sms
 • Sociale medier (Facebook, LinkedIn mv.)
 • Chats
 • Nyhedsbreve
 • Tavler
Mundtlige
kommunikationskanaler:
 • Ledermøder
 • Afdelingsmøder
 • Medarbejdermøder
Gimmicks:
 • Krus
 • Startskærm
 • Musemåtte
 • Kuglepenne
 • T-shirts

Formålet med at formulere en klar og tydelig kerneopgave er at sætte rammer og retning for medarbejderne. Kerneopgaven er den fælles opgave, som virksomhedens ansatte er sat i verden for at løse. Et stærkt arbejdsfællesskab kan ikke eksistere uden en fælles kerneopgave.

“Det gælder om at tydeliggøre kerneopgaven så mange gange som muligt, så den bliver en naturlig del af alt det, vi gør i hverdagen, og som medarbejderne som en selvfølge kan se sig selv i. Og sammenhængen og forklaringen på, hvorfor kerneopgaven ser ud, som den gør, må man ikke glemme.” 

 

Christian Skovfoged, Direktør HAB

TRIN FOR TRIN

Implementering af Kommunikér Kerneopgaven i 4 trin

Planlæg formidling • Lav budget • Lav liste • Gennemfør kommunikationsindsatser

Planlæg jeres formidling af kerneopgaven. I skal tage stilling til:

 

1) Hvad I skal formidle

2) Til hvem

3) Hvor

4) Hvornår

5) Hvordan

6) Hvorfor

Lav et budget. Hvor mange penge vil I bruge på at kommunikere kerneopgaven? Skal der laves flotte grafiske plakater og fine krus, eller kan I klare jer med mindre?

Lav en liste over relevante kommunikationskanaler – gerne så mange som muligt. Lav dernæst en plan, der viser, hvad I skal kommunikere hvornår, og hvem der er ansvarlig for den enkelte kommunikationsindsats.

Gennemfør nu jeres kommunikationsindsatser og husk at få feedback fra medarbejderne.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Fortæl om baggrunden

Fortæl hvorfor den nye kerneopgave ser ud, som den gør. Sørg for, at virksomhedens ansatte kan finde forklaringen skriftlig og mundtligt, og at de møder kerneopgaven overalt i huset.

Vær tydelig

Sørg for, at budskabet er ens på alle kommunikationskanaler. Dvs. at fortællingen om, hvorfor kerneopgaven ser ud, som den gør, er den samme i fx e-mails og på medarbejdermøder.

Bliv ved

Fasthold kommunikationen over en længere periode og skift mellem kommunikationskanalerne. Hvis virksomhedens ansatte kun hører om kerneopgaven i en begrænset periode, er den hurtigt glemt igen.

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

Flest muligt – billigst muligt

Hvordan når vi ud til alle medarbejdere for færrest mulige ressourcer?

 

Forklar baggrunden

Hvordan sikrer vi, at medarbejderne får forklaret, hvorfor kerneopgaven ser ud, som den gør?

 

Fasthold kommunikationen

Hvordan fastholder vi kommunikationen om kerneopgaven over en længere periode? Hvordan kan vi variere kommunikationskanalerne?

FAKTABOKSEN
Læs mere om strategisk kommunikation:

 

 • Strategisk kommunikation af Mie Femø Nielsen.
  Akademisk Forlag, 2014