At I genbesøger kerneopgaven for at tage stilling til,
om den stadig fungerer i praksis for medarbejderne,
eller om den skal justeres

Målet med indsatsen er:

Ændringer kan kræve, at I justerer jeres
kerneopgave. Det er derfor
vigtigt, at I løbende genbesøger
og vedligeholder den

VEDLIGEHOLD JERES
KERNEOPGAVE

Kom i gang

TRIN 3: AKTIVITETER

TRIN 2: KERNEOPGAVE

TRIN 1: OPSTART

Trin 2: Kerneopgave

15-45 minutter

#vedligehold #retning

Indsats-Guide

Kerneopgaven skal følge med udviklingen

Indsatsen handler om at sikre, at kerneopgaven er opdateret. Det kan være, at eventuelle ændringer i samfundsudviklingen, kundegrundlaget eller virksomheden påvirker kerneopgaven og betyder, at den skal justeres eller omformuleres.

Formålet med vedligehold af kerneopgaven er at sikre, at kerneopgaven følger med eventuelle ændringer, der påvirker kerneopgaven. På den måde vil der stadig være et fælles opdateret pejlemærke at navigere efter for virksomheden og medarbejderne.

“Vi genbesøger vores kerneopgave minimum en gang om året for at sikre, at den stadig er operationel og virksom for medarbejdere og virksomheden.” 

 

Finn Bech – Precure, Founder & CEO

KOM I GANG

Implementering af Vedligehold jeres kerneopgave i 3 trin

Møde • Gennemgå kerneopgaven • Beslut

Møde

Hold et møde i ledelsesteamet, hvor I sætter fokus på kerneopgaven.

Gennemgå kerneopgaven

Kig kerneopgaven igennem.

Fungerer kerneopgaven i hverdagen, er den operationel, og kan alle forstå den?

Har forandringer haft betydning for kerneopgaven – både forandringer i organisationen, samfundet og hos jeres kunder?

Beslut

Beslut om der er behov for justering af kerneopgaven, eller om alt er, som det skal være.

 

Hvis der er behov for justering, kan I gøre brug af processerne i de andre kerneopgave-indsatser i Core Culture Toolbox her.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Forandringer

Sørg for at genbesøge jeres kerneopgave ved større ændringer i og udenfor organisationen.

Feedback

Inddrag medarbejderfeedback, der tyder på, at kerneopgaven ikke lever i hverdagen, ikke er forstået eller ikke er operationel.

Årshjul

Indtænk vedligehold minimum en gang om året – sæt det evt. ind i et årshjul.

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

Gode erfaringer

Hvilke gode erfaringer har vi i forhold til tidligere udvikling af kerneopgaven?

 

Hvem kan bidrage?

Hvordan sikrer vi, at vi får afdækket evt. ændringer godt nok – hvem har vi brug for bidrag fra?

 

Hvordan gør vi?

Hvordan sikrer vi vedligehold af kerneopgaven hos os? Hvor ofte?

FAKTABOKSEN