At I kobler kerneopgaven til medarbejdernes konkrete opgaver
og handlinger i hverdagen. På den måde kan alle se, hvordan
de med deres kompetencer, færdigheder og handlinger løser
centrale dele af kerneopgaven

Målet med indsatsen er:

Når alle kan se, hvordan deres og
andres arbejdsopgaver bidrager
til kerneopgaven

OMSÆT JERES
KERNEOPGAVE

Download workshop-drejebog

TRIN 3: AKTIVITETER

TRIN 2: KERNEOPGAVE

TRIN 1: OPSTART

Trin 2: Kerneopgave

3-4 timer

#workshop #ejerskab

Indsats-Guide

Fælles forståelse af, hvad I løfter sammen

Når I har formuleret og kommunikeret kerneopgaven, skal I omsætte den i praksis. Det kan I gøre på flere måder, så I sikrer, at medarbejderne kan koble deres bidrag i hverdagen til kerneopgaven. I kan eksempelvis holde en workshop eller sætte fokus på bidrag til kerneopgaven på et personalemøde.

 

Vælger I at holde en workshop, er her inspiration:

Formålet med workshoppen er at skabe ejerskab blandt de ansatte og fremme engagement og motivation i arbejdsfællesskabet. Den tydelighed og klarhed, der opstår omkring fælles retning og arbejdsopgaver, er fundamentet for et stærkt arbejdsfællesskab.

 

NB! I kan kun implementere denne indsats, hvis I har lavet en tydelig kerneopgave, da kerneopgaven er fundamentet for denne indsats.

Så gør det først. Formuler jeres kerneopgave

“Det var en rigtig god workshop, vi holdt for de ansatte. De snakke og ‘aha-oplevelser’, der opstod undervejs, har medført, at vi nu har den samme forståelse af, hvem der gør hvad og hvorfor. Det er, som om vi står på den samme platform. Vi har en fælles forståelse.” 

 

Christine Fonager Willumsen, Arbejdsmiljøkoordinator, Tivoli

KOM I GANG

Implementering af Omsæt jeres kerneopgave i 4 trin

Beslut hvordan I vil involvere medarbejderne • Planlæg • Afhold • Opsamling

Beslut hvordan I vil involvere medarbejderne

Der kan være forskellige måder at inddrage medarbejderne på – så beslut om I eksempelvis vil holde et personalemøde, en workshop eller gøre noget andet.

Planlæg
Det er vigtigt, at I får skrevet et tydeligt formål og mål med aktiviteten i mødeindkaldelsen, så alle ved, hvad der forventes af dem. Fortæl at I har arbejdet med kerneopgaven, og at formålet nu er at koble kerneopgaven til praksis. Målet med aktiviteten er at sikre, at medarbejderne kan se, at deres opgaver bidrager til den fælles kerneopgave, og at de får indblik i hinandens bidrag og samarbejdsflader.

Afhold
Gennemfør aktiviteten, som I har planlagt. Vær opmærksom på, at I får budt ordentligt velkommen med et tydeligt mål og formål.

Opsamling
Efter aktiviteten mødes I for at samle op. I har gennem aktiviteten skabt et fælles overblik over de kerneydelser og fagopgaver, der er repræsenteret i virksomheden. De skal synliggøres.

I kan lade jer inspirere af indholdet i følgende workshop-drejebog.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Nøglen til succes er planlægning

En god workshop kræver planlægning. Med en drejebog kan I skabe en god og velstruktureret plan for alle, der er involveret i planlægningen. Det skaber overblik og giver ro ved afholdelsen.

Involvering er vejen frem

Formålet er at skabe fælles forståelse. Det gør I bedst ved hele tiden at involvere deltagerne og være nysgerrige efter, hvad de kan byde ind med.

Struktur og frihed

Struktur er nøglen til succes, så følg en drejebog – men vær opmærksom på, hvad der sker i rummet, så I er med til at skabe en god og konstruktiv stemning.

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

Egne bidrag

Hvordan bidrager vi selv til at lykkes med kerneopgaven?

 

Succeskriterier

Hvordan sikrer vi bedst, at alle medarbejdere forstår deres bidrag til kerneopgaven og hinandens bidrag?

 

Afklaring

Hvilke forhold skal vi afklare, inden vi sætter fokus på denne indsats?

FAKTABOKSEN

Workshop som metode

En workshop er en arbejdsmetode, hvor en gruppe samles over et tidsrum for at arbejde koncentreret og praktisk med løsningen af en specifik opgave. De fleste workshops styres af en facilitator, der sikrer, at gruppen får arbejdet bedst muligt med opgaven, og at deltagerne bliver involveret med målet for øje. Det er deltagerne, der “arbejder”.

Pas på faldgruber

Det kræver øvelse at facilitere en god workshop. Der findes masser af bøger og gode artikler om kunsten at facilitere, og hvilke faldgruber man skal passe på. Nogle af dem lyder:

 

Faldgrube 1: Forkert varedeklaration

Når man inviterer til en workshop, men holder et seminar, foredrag eller kursus i stedet.

 

Faldgrube 2: For stramt program

Når man vil nå alt for meget på for kort tid, så der ikke er tid til dialog, fordybelse og proces.

 

Faldgrube 3: Dårlig kommunikation af formålet

Når man ikke er helt skarp på at kommunikere formålet med workshoppen til deltagerne.

 

Faldgrube 4: Facilitatoren taler alt for meget

Når facilitator taler alt for meget eller er for optaget af at formidle egne pointer og erfaringer og glemmer at få deltagerne i spil.

 

Faldgrube 5: Facilitatoren er ufleksibel

Når man er ufleksibel og ikke kan afvige fra sin plan, selvom workshoppen ikke bidrager til formålet, eller deltagerne ikke er med.

 

Kilde: altinget.dk