Indsatsen handler om at afholde en workshop der sikre,
at alle kan se hvordan deres konkrete arbejdsopgaver er
med til at løfte den fælles kerneopgave

Når alle kan se hvordan deres arbejdsopgaver
bidrager til kerneopgaven

OMSÆT KERNEOPGAVEN

Download Workshop-drejebog

180 minutter

Alle ansatte

#tydeligkerneopgave #workshop #ejerskab

Fælles forståelse af, hvad I løfter sammen

Når I har formuleret og kommunikeret kerneopgaven, skal I omsætte den i praksis. I denne indsats skal I holde en workshop, der sikrer, at alle i virksomheden kender kerneopgaven og har øje for, hvordan de og deres kollegaer er med til at løfte kerneopgaven i det daglige. En fælles forståelse er væsentlig for at lykkes i arbejdsfællesskabet. Alle skal kunne se helheden, og hvordan de bidrager.

Formålet med workshoppen er at skabe ejerskab blandt de ansatte og fremme engagement og motivation i arbejdsfællesskabet. Den tydelighed og klarhed, der opstår omkring fælles retning og arbejdsopgaver, er fundamentet for et stærkt arbejdsfællesskab.

 

NB! I kan kun implementere denne indsats, hvis I har lavet en tydelig kerneopgave, da kerneopgaven er fundamentet for denne indsats. Formulér kerneopgaven

“Det var en rigtig god workshop, vi holdt for de ansatte. De snakke og ‘aha-oplevelser’, der opstod undervejs, har medført, at vi nu har den samme forståelse af, hvem der gør hvad og hvorfor. Det er, som om vi nu står på den samme platform. Vi har en fælles forståelse” 

TRIN FOR TRIN

Implementering af Omsæt kerneopgaven i 4 trin

Design workshoppen • Indkald deltagerne • Afhold workshoppen • Saml op på workshoppen

Design workshoppen
I mødes i ledelsesteamet for at planlægge og designe workshoppen. Der er mange workshop-designs, I kan benytte. Her en intern drejebog for en workshop kaldet ‘Kerneoverblik‘.

 

Indkald deltagerne
Det er vigtigt, at I får skrevet et tydeligt formål og mål med workshoppen i mødeindkaldelsen, så alle ved, hvad der forventes af dem. Fortæl at I har arbejdet med kerneopgaven, og at formålet med workshoppen er at omsætte kerneopgaven i praksis. Målet med workshoppen er at udarbejde et ‘kerneoverblik’, som deltagerne er med til at udfylde og kortlægge.

Afhold workshoppen
Gennemfør workshoppen, som I har planlagt. Vær opmærksom på, at I får budt ordentligt velkommen med et tydeligt mål og formål – nemlig fælles forståelse og retning.

Saml op på workshoppen
Efter workshoppen mødes I for at samle op. I har gennem workshoppen skabt et fælles overblik over de kerneydelser og fagopgaver, der er repræsenteret i virksomheden. De skal synliggøres.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Nøglen til succes er planlægning

En god workshop kræver planlægning. Med en detaljeret drejebog kan I skabe en god og velstruktureret plan for alle, der er involveret i planlægningen. Det skaber overblik og giver ro ved afholdelsen.

Involvering er vejen frem

Formålet med denne workshop er at skabe fælles forståelse. Det gør I bedst ved hele tiden at involvere deltagerne og være nysgerrige efter, hvad de kan byde ind med.

Struktur og frihed på workshoppen

Struktur er nøglen til succes, så følg drejebogen – men vær opmærksom på, hvad der sker i rummet, så I er med til at skabe en god og konstruktiv stemning.

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

Succeskriterier

Hvis workshoppen har været en succes – hvad er der så sket på dagen?

 

Opmærksomhedspunkter

Hvad skal vi som ledere være opmærksomme på før, under og efter workshoppen? Hvilke konkrete opgaver skal vi huske?

 

Afklaring

Hvilke forhold skal vi i ledelsen afklare inden dagen? (fx i forhold til samarbejde og koordinering mellem afdelinger mv.)

FAKTABOKSEN

Workshop som metode

En workshop er en arbejdsmetode, hvor en gruppe samles over et tidsrum for at arbejde koncentreret og praktisk med løsningen af en specifik opgave. De fleste workshops styres af en facilitator eller workshopleder, der sikrer, at gruppen får arbejdet bedst muligt med opgaven.

 

Det, der kendetegner en workshop, er involvering af deltagerne i løsningen af den specifikke opgave. Det betyder, at der – inden man går i gang med en workshop – skal ligge en opgave, der skal løses.

Pas på faldgruberne

Det kræver øvelse at facilitere en god workshop. Der findes masser af bøger og gode artikler om kunsten at facilitere, og hvilke faldgruber man skal passe på. Nogle af dem lyder:

 

Faldgrube 1: Forkert varedeklaration

Når man inviterer til en workshop, men det slet ikke er en workshop, der skal holdes – men derimod et seminar, foredrag eller kursus. Det gør deltagerne forvirrede.

 

Faldgrube 2: For stramt program

Når man vil nå alt for meget på for kort tid, og der bliver lagt så stramt et program for workshoppen, at der ikke er tid til dialog, fordybelse og proces.

 

Faldgrube 3: Dårlig kommunikation af formålet

Når man ikke er helt skarp på at kommunikere formålet med workshoppen til deltagerne og koble formålet til deltagerne organisatoriske virkelighed eller det omkringliggende samfund.

 

Faldgrube 4: Facilitatoren taler alt for meget

Når man taler alt for meget og er for optaget af at formidle egne pointer og erfaringer og glemmer at få deltagernes viden i spil, hvilket er grundidéen med en workshop.

 

Faldgrube 5: Facilitatoren er ufleksibel

Når man er ufleksibel og ikke kan afvige fra sin plan, selvom workshoppen ikke bidrager til formålet, eller deltagerne ikke er med.

 

Kilde: altinget.dk