Guide

 

Antallet af stressramte i Danmark er stigende og er en af de største
trusler mod folkesundheden. En af måderne at forebygge og reducere
stress på er at fremme arbejdsfællesskaber på virksomhederne.

Forskning viser, at arbejdsfællesskaber
forebygger og reducerer stress

Gratis værktøj til ledere

Core Culture er et gratis online værktøj med konkrete tiltag til ledere i små og mellemstore virksomheder, som ønsker at reducere sygefravær og stress. Som leder kan du bidrage ved at sætte endnu tydeligere retning og rammer for arbejdet.

 

Værktøjet er produktet af udviklingsprojektet CoreCulture, der er  støttet af Velliv Foreningen, og skabt i partnerskabet mellem Tivoli, HAB, Aarhus Vand, Nordic Computer, ArbejdsmiljøCentret og Projekthuset Aron.

Stress forekommer
i en individuel kultur

“Selvom vi i dag har stor indflydelse på vores arbejde, ser vi stigende tilfælde af stress og depression, fordi medarbejderne løser opgaverne individuelt og på et niveau, de ikke har ressourcer til.”

Cand. psyk. Tue Isaksen fra ArbejdsmiljøCentret

Hvad opnår I med et stærkt arbejdsfællesskab?

I virksomheder med et stærkt arbejdsfællesskab er det psykosociale arbejdsmiljø godt. Det betyder, at stemningen, samarbejdet og tilliden blandt de ansatte er i top. Det er lettere at finde en mening med arbejdet, fordi ens bidrag kan ses i sammenhæng med det stærke arbejdsfællesskab. Dermed stiger motivation og lyst til at gå på arbejde.

Stress kan forebygges og reduceres ved hjælp af stærke arbejdsfællesskaber

Core Culture flytter fokus fra individet til arbejdsfællesskabet, fordi forskning viser, at arbejdsfællesskaber er med til at forebygge stress. I stærke arbejdsfællesskaber er der tydelige roller og forventninger, og medarbejderne har en oplevelse af at være i kontrol. Der er også overensstemmelse mellem forventning og belønning, fordi medarbejderne ved, hvad der forventes af dem, og hvornår de er i mål.

 

Disse to parametre – oplevelsen af kontrol samt overensstemmelse mellem forventning og belønning – stimulerer produktionen af serotonin og dopamin, som er med til at forebygge og reducere stress.

hvilken kategori

Hvornår har vi et stærkt arbejdsfællesskab?

Virksomheden har et stærkt arbejdsfællesskab, når medarbejderne har et fælles og tydeligt formål, som de arbejder for. Det vil sige, at de arbejder i samme retning og mod samme mål, og at det fælles perspektiv er større end det individuelle.

 

I virksomheder med stærke arbejdsfællesskaber arbejder alle for at løfte virksomhedens fælles kerneopgave. Alle bidrager på lige fod og kan se en tydelig sammenhæng mellem sine egne arbejdsopgaver og andres. Opgaverne er koordineret, så beslutninger, handlinger og samarbejde hele tiden understøtter kerneopgaven.

 

I virksomheder med stærke arbejdsfællesskaber ved medarbejderne, hvilke opgaver de skal løse, hvordan de skal løse dem, og hvorfor de skal løse dem.

Stress koster på bundlinjen

I 2020 vil stress og depression være en af de største sygdomsfaktorer ifølge WHO (Kilde: Stressforeningen). Omkostningerne er store for både individer, organisationer og i sidste ende vores velfærd.

  • 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Det svarer cirka til 12 % af befolkningen
  • Stress koster samfundet 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet.
    Det svarer til 40 millioner kroner om dagen
  • Stress er skyld i en million fraværsdage årligt, 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 førtidspensioner og 500.000 henvendelser i almen praksis hvert år

(Kilde: AS3 Transition)

Serotonin og dopamin har særlig betydning for, om vi trives og har det godt

Serotonin forbindes med følelsen af veltilpashed og lykke. Hvis vi føler, vi har kontrol over situationen, stimuleres produktionen af serotonin.

Dopamin regulerer lystfølelse og eufori og bliver blandt andet aktiveret, hvis vores forventninger stemmer overens med virkeligheden.

Når den individuelle tilgang dominerer, forsvinder fællesskabsfølelsen, og den enkelte har svært ved at få indfriet sine forventninger og oplever kontroltab. Det reducerer mængden af seretonin og dopamin, går ud over vores velbefindende og kan i sidste ende føre til stress.

Nordic Computer

CASE Nordic Computer

Nordic Computer oplevede en periode med stressramte medarbejdere, og derfor var virksomheden mere end indstillet på at gøre noget ved problemet.

“Det er både ressourcekrævende for den stressramte medarbejder og for virksomheden at have stressramte medarbejdere. At afsætte ressourcer til at være med til at forebygge og reducere stress er utrolig godt givet ud.”

 

Lars Juhl, CEO og Partner i Nordic Computer

HAB-logo

CASE HAB

“Som ledere ønsker vi at gøre det så godt for vores medarbejdere som muligt, men nogle gange kommer vi til kort – ikke mindst i forbindelse med forandringer, hvor vi skal passe på ikke at stramme elastikken for hårdt. Derfor er det brugbart med et værktøj, der kan tage temperaturen på organisationen og forebygge, at medarbejderne bliver stressede. For os er der ingen tvivl om, at når medarbejderne har det godt, så har organisationen det også godt.”

 

Christian Skovfoged, Administrerende direktør, HAB

Som ledere ønsker vi at gøre det så godt for vores medarbejdere som muligt, men nogle gange kommer vi til kort – ikke mindst i forbindelse med forandringer, hvor vi skal passe på ikke at stramme elastikken for hårdt. Derfor er det brugbart med et værktøj, der kan tage temperaturen på organisationen og forebygge, at medarbejderne bliver stressede. For os er der ingen tvivl om, at når medarbejderne har det godt, så har organisationen det også godt.
Christian Skovfoged, Administrerende direktør, HAB

CASE Aarhus Vand

“Vi ser ind i en meget foranderlig fremtid, hvor forandringerne foregår hurtigere og hurtigere med nye processer, produkter, opgaver og ikke mindst nye roller og samarbejdsformer for medarbejderne. Vi kan frygte, at nogle får svært ved at omstille sig, er usikre på det ukendte og måske rammes af stress. Så hvordan gør vi folk mere trygge og robuste? Vi kan ikke sætte udviklingen i stå, men vi kan skabe trygge rammer for forandringerne. Det kan vi gøre ved at fokusere og kigge mere på kerneopgaven.”

 

Peter Holm, HR-chef, Aarhus Vand