KERNEOPGAVE

Start med at formulere jeres kerneopgave

Formålet med kerneopgave-kategorien er sikre
selve fundamentet for et stærkt arbejdsfællesskab.
Uden en tydelig kerneopgave er det uklart, hvilken
opgave medarbejderne skal arbejde sammen om at løse.

Hej Team!

SÅDAN STARTER I GODT OP

Først skal I arbejde med selve formuleringen af jeres kerneopgave

Alle medarbejdere i virksomheden skal kunne se sig selv i kerneopgaven, og se hvordan netop deres arbejdsindsats bidrager til at løse kerneopgaven.

Når I har formuleret kerneopgaven, skal kerneopgaven valideres.
  • Tænker medarbejderne det samme som jer, når de ser kerneopgaven?
  • Kan de se sig selv i den?
Når kerneopgaven er valideret, skal I kommunikere den nye kerneopgave til organisationen.
  • Hvad er baggrunden for den nye kerneopgave?
  • Hvordan skal den opfattes?
  • Hvad betyder det for den enkelte medarbejder?


“Da vi begyndte at arbejde med vores kerneopgave og gjorde den mere konkret, gav den meget mere mening for medarbejderne og blev en rettesnor, de kunne arbejde ud fra. Pludselig kunne de se, at de bidrog til et større formål.

 

Navn Navnesen, HR-partner og del af udviklingsteamet i Firma

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT:

Alle medarbejdere kan se sig selv i kerneopgaven
En god og tydelig kerneopgave er essentiel, når I skal skabe et stærkt arbejdsfællesskab

KERNEOPGAVEN ER OMDREJNINGSPUNKTET I ARBEJDSFÆLLESSKABET

Det er virksomhedens eksistensberettigelse og den overordnede fælles opgave, som alle i virksomheden på tværs af fagligheder, afdelinger og arbejdsopgaver, er sat i verden for at løse.

 

Kerneopgaven udspringer af virksomhedens mission. Den væsentlige forskel på en kerneopgave og en mission er, at formuleringen af kerneopgaven skal være så konkret, at medarbejderne kan genkende sig selv i den.

 

I skal med andre ord i gang med at oversætte jeres mission til en kerneopgave – altså at gå fra, hvorfor vi gør som vi gør til, hvad vi gør.

DE 3 SPØRGSMÅL

En god kerneopgave besvarer som hovedregel tre spørgsmål:

  • Hvem er vi til for?
  • Hvad skal vi for/med dem?
  • Hvorfor er det vigtigt?

TIPS & TRICKS

I kan med fordel skrive kerneopgaven med aktive vi-sætninger
(vi bidrager til… vi skaber gode rammer for… ). Samt huske på at formuleringen skal kunne indbefatte alle arbejdsfunktioner (også støttefunktionerne). Vær opmærksom på antallet af udsagnsord, hvor det netop er handling som træder tydeligt frem.

INSPIRATION

Eksempler på kerneopgaver

Her følger forskellige bud på formuleringer af kerneopgaver:

Vi betager vores gæster

(Tivoli)

Vi understøtter vores kunders forretning med levetidsforlængelse af datacentre gennem køb, salg og servicering af IT hardware

(Nordic Computer)

Vi skaber sundhed gennem rent vand – til mennesker og planeten

(Aarhus Vand)

Vi skaber og sikrer rammerne for tidssvarende og trygge hjem

(HAB)

SÅDAN LYKKES I MED KERNEOPGAVEN

Der er skrevet mange tekster om, hvorfor kerneopgaven er vigtig, og hvilke faldgruber I skal undgå, når I arbejder med kerneopgaven.

 

Hvis I vil læse mere, kan I søge på: kerneopgave

FAKTABOKS

Du vil møde følgende ord og begreber undervejs.

 

Her er vores definitioner på dem: 

 

Arbejdsfællesskab: 

Et arbejdsfællesskab er et forpligtende fællesskab, der er til for at udrette et særligt stykke arbejde. Fællesskabet består af arbejdet. Medlemmerne er sammen for at arbejde.

 

Stærkt arbejdsfællesskab: 

Et stærkt arbejdsfællesskab er et forpligtende fællesskab, der er til for at udrette et særligt stykke arbejde. Arbejdsfællesskabet består af løsning af kerneopgaven og udføres ud fra en forståelse af, at fokus på opgaveløsningen kommer før de individuelle behov.

 

Stress:

Kort fortalt er stress kroppens biologiske forsvarssystem, der sætter ind, når vi bliver belastede. Som udgangspunkt er stress en positiv og nødvendig mekanisme – så længe den optræder i korte intervaller. Men optræder den i længere intervaller, bliver kroppen brudt ned.

 

Kerneopgave:

Kerneopgaven er den overordnede opgave, en organisatorisk enhed varetager og udfører for at skabe langsigtede effekter i form af værdi for og med enhedens slutbrugere.

 

Kultur:

Der findes utallige måder at anvende ordet kultur på, og det er nok et af vores mest bøjelige begreber. Vi skelner mellem tre overordnede betydninger af ordet kultur: noget man har, noget man er, eller noget man gør noget med. Kultur kan også defineres som ‘vaner, det vi gør’.

 

OLFA-modellen:

 

OLFA-modellen omhandler: 

Organisation, som drejer sig om den overordnede opgaveforståelse i forhold til organisationen. 

Ledelse, som handler om forståelse af rammer, anvendelse af faglighed og evner til at løse opgaven indenfor disse.

Fælles for medarbejdere, som handler om samarbejdet i opgaveløsningen

Ansatte individuelt, som handler om oplevelsen af trivsel og kommunikation

 

Dopamin:

Dopamin regulerer lystfølelse og eufori og bliver blandt andet aktiveret, hvis vores forventninger stemmer overens med virkeligheden. 

 

Serotonin:

Serotonin forbindes med følelsen af veltilpashed og lykke. Hvis vi føler, vi har kontrol over situationen, stimuleres produktionen af serotonin. 

 

Forandringsproces:

En forandringsproces medvirker til en hurtigere ændring af organisationens eller medarbejdernes adfærd.