Start måling

Tag en måling her

Hvor stærkt opfatter I
jeres arbejdsfællesskab?

Hvor stærkt opfatter I jeres arbejdsfællesskab?

 

Tag en måling her

Mål hvor stærkt jeres arbejdsfællesskab er i gruppen
eller i virksomheden

Det er altid befordrende at vide, om de projekter, I sætter i værk, har den ønskede effekt. Derfor kan I måle før, under og efter jeres arbejde med at styrke arbejdsfællesskabet.

Målingen er udformet som et spørgeskema inden for følgende kategorier:

  • Samarbejde og kultur
  • Forventninger og forståelse
  • Oplevelse af kontrol
  • Mening, medbestemmelse og indflydelse
  • Kommunikation

Det tager kun 10 minutter at gennemføre målingen

I kan foretage målingen individuelt og tale om den i udviklingsteamet eller sende den ud til en større gruppe af medarbejdere. Når I har besvaret spørgeskemaet, kan I med det samme se, om I opfatter jeres arbejdsfællesskab som stærkt. Hvis målingen er grøn, er arbejdsfællesskabet stærkt.

OM RESULTATET

Gruppe eller
virksomheds-måling

Hvis I sender målingen ud til besvarelse af flere personer i virksomheden, er vurderingen følgende:

1. Et resultat der er grønt baserer sig på at mindst 80 % af respondenterne har svaret i de to
bedste svarkategorier.

2. Et resultat der er rødt baserer sig på at mindst 20 % af respondenterne har svaret i de to
dårligste svarkategorier.

3. Et resultat der er gult baserer sig på en fordeling af besvarelserne der hverken er grøn eller rød.

Individuel måling

Hvis du i alle kategorierne svarer i de to bedste
svarmuligheder vil du have en oplevelse af at I har et stærkt arbejdsfællesskab.