Arbejdsfællesskaber

forebygger og reducerer stress

Fra forskning ved vi, at arbejdsfællesskaber styrker trivslen og velværet på arbejdspladser og er med til at reducere og forebygge stress. I et arbejdsfællesskab består fællesskabet af arbejdet på virksomheden. Medarbejderne arbejder sammen om at løse virksomhedens kerneopgave (det fælles tredje). Og det er et forpligtende fællesskab.

 

Et arbejdsfællesskab er et professionelt fællesskab, hvor medlemmerne  arbejder sammen om at løse en opgave. Fællesskabet består af arbejdet. Medlemmerne er sammen for at arbejde. De er sammen om det fælles tredje. Det fælles tredje er kerneopgaven.

 

Et arbejdsfællesskab skabes gennem løbende dialog og koordinering af kerneopgaven. Alt arbejde og alle handlinger på arbejdspladsen tager afsæt i at løfte kerneopgaven. På den måde sikres en fælles retning og et fælles mål. Det er med til at styrke arbejdsfællesskabet og forebygge og reducere stress.

Arbejdsfællesskaber

forebygger og reducerer stress

Fra forskning ved vi, at arbejdsfællesskaber styrker trivslen og velværet på arbejdspladser og er med til at reducere og forebygge stress. I et arbejdsfællesskab består fællesskabet af arbejdet på virksomheden. Medarbejderne arbejder sammen om at løse virksomhedens kerneopgave (det fælles tredje). Og det er et forpligtende fællesskab.

 

Et arbejdsfællesskab er et professionelt fællesskab, hvor medlemmerne  arbejder sammen om at løse en opgave. Fællesskabet består af arbejdet. Medlemmerne er sammen for at arbejde. De er sammen om det fælles tredje. Det fælles tredje er kerneopgaven.

 

Et arbejdsfællesskab skabes gennem løbende dialog og koordinering af kerneopgaven. Alt arbejde og alle handlinger på arbejdspladsen tager afsæt i at løfte kerneopgaven. På den måde sikres en fælles retning og et fælles mål. Det er med til at styrke arbejdsfællesskabet og forebygge og reducere stress.

Værktøj til ledere skal fremme arbejdsfællesskaber

Målet med Core Culture er at udvikle et værktøj til ledere, der kan fremme arbejdsfællesskabet på virksomheden og på den måde forebygge og reducere stress. Projektet kaldes Core Culture, fordi det tager udgangspunkt i kerneopgaven.

 

Værktøjet udvikles gennem en såkaldt co-creation-proces, hvor værktøjet skabes, afprøves og justeres i løbet af projektet.

 

I projektet udvikler Core Cultures fire partnervirksomheder arbejdsfællesskaber i deres egen virksomhed ved at arbejde med en model (mock-up) af værktøjet. Virksomhederne skaber arbejdsfællesskaber ved at have særligt fokus på deres kerneopgave, kommunikation (skriftlig), sprog (mundtlig) og psykogeografi (de fysiske omgivelser). De søger at fremme arbejdsfællesskaber ved at foretage små ændringer i virksomheden. De erfaringer, projektteamet høster undervejs, indgår i udarbejdelsen af endelige værktøj.

 

Partnerne i projektet er ArbejdsmiljøCentret, Projekthuset Aron, Tivoli, HAB, Aarhus Vand og Nordic Computer. Projektet støttes af Velliv Foreningen med 2,4 mio. kr. og løber fra oktober 2018 til marts 2021. Mock-up’en af værktøjet udvikles på de fire partnervirksomheder fra marts 2019 til juni 2020.

 

Det endelige værktøj skal være nemt at benytte for andre ledere. Det skal være frit tilgængeligt, være indbydende og supplere andre ledelsesopgaver. Formen på værktøjet (om det skal være digitalt, spil, model etc.) er ikke afgjort, men vil blive udviklet undervejs.

Følg med i projektet på LinkedIn

Værktøj til ledere skal fremme arbejdsfællesskaber

Målet med Core Culture er at udvikle et værktøj til ledere, der kan fremme arbejdsfællesskabet på virksomheden og på den måde forebygge og reducere stress. Projektet kaldes Core Culture, fordi det tager udgangspunkt i kerneopgaven.

 

Værktøjet udvikles gennem en såkaldt co-creation-proces, hvor værktøjet skabes, afprøves og justeres i løbet af projektet.

 

I projektet udvikler Core Cultures fire partnervirksomheder arbejdsfællesskaber i deres egen virksomhed ved at arbejde med en model (mock-up) af værktøjet. Virksomhederne skaber arbejdsfællesskaber ved at have særligt fokus på deres kerneopgave, kommunikation (skriftlig), sprog (mundtlig) og psykogeografi (de fysiske omgivelser). De søger at fremme arbejdsfællesskaber ved at foretage små ændringer i virksomheden. De erfaringer, projektteamet høster undervejs, indgår i udarbejdelsen af endelige værktøj.

 

Partnerne i projektet er ArbejdsmiljøCentret, Projekthuset Aron, Tivoli, HAB, Aarhus Vand og Nordic Computer. Projektet støttes af Velliv Foreningen med 2,4 mio. kr. og løber fra oktober 2018 til marts 2021. Mock-up’en af værktøjet udvikles på de fire partnervirksomheder fra marts 2019 til juni 2020.

 

Det endelige værktøj skal være nemt at benytte for andre ledere. Det skal være frit tilgængeligt, være indbydende og supplere andre ledelsesopgaver. Formen på værktøjet (om det skal være digitalt, spil, model etc.) er ikke afgjort, men vil blive udviklet undervejs.

Følg med i projektet på LinkedIn.