Vi søger testvirksomheder til Core Culture

Vi søger testvirksomheder til at afprøve værktøjet

16. september 2020

Vi søger testvirksomheder til at afprøve Core Culture – et ledelsesværktøj til at forebygge og reducere stress. Testvirksomhederne skal være små eller mellemstore private virksomheder.

Gennem 18 måneder har vi – fire virksomheder og to konsulenthuse – udviklet et værktøj til at indføre arbejdsfællesskab med det mål at forebygge og reducere stress på danske virksomheder. Arbejdsfællesskab har kerneopgave, sprog og kommunikation i fokus.

Nu er fase 1 ved at være afsluttet, og vi skal i gang med anden del af projektet, hvor værktøjet skal stå sin prøve.

Vi søger virksomheder, som er interesserede i at deltage i udviklingsprojektet og derigennem fremme mental sundhed og produktivitet, samtidig med at stress og sygefravær reduceres. Testperioden er på fire måneder og jeres erfaringer indgår i udarbejdelsen af det endelige værktøj. Værktøjet bliver klar til test i februar–maj 2021, men vi søger allerede nu tilkendegivelser fra virksomheder, der er interesserede i at være med.

Som testvirksomhed skal I nedsætte et udviklingsteam på 2-4 medlemmer, der kan teste værktøjet og implementere nogle af de ændringer, værktøjet anbefaler. Vi forventer, at tidsforbruget pr. teammedlem er ni timer pr. måned i fire måneder.

Vil I være med til at knække stresskurven?

Så kontakt Hanne Christensen, Projekthuset Aron, på T: 31 11 17 37 E: hc@projekthusetaron.dk