Da Tivoli indledte arbejdet med arbejdsfællesskab og kerneopgave, skete det bl.a. via workshops....

Antallet af stressramte i Danmark er stigende, og WHO forudser, at stress og depression bliver en af de største sygdomsfaktorer i 2020. Derfor er seks virksomheder og to konsulenthuse gået sammen om at udvikle et værktøj ...

Loading new posts...
No more posts