Workshops og samtaleskemaer

Arbejdsfællesskab i Tivoli

Workshops og samtaleskemaer om arbejdsfællesskab og kerneopgave

16. september 2020

Da Tivoli indledte arbejdet med arbejdsfællesskab og kerneopgave, skete det bl.a. via workshops.

Tivoli har afholdt to workshops med kerneopgave og arbejdsfællesskab i fokus. Den ene workshop blev afholdt i Teknisk Drift, der består af ca. 60 håndværkere fra forskellige faggrupper, der sørger for, at forlystelserne kører, som de skal. Den anden workshop blev afholdt i afdelingen Intern Service med 10 medarbejdere.

Omdrejningspunkterne på de to workshops var 1) at sætte ord hvordan afdelingens mange opgaver afspejler Tivolis kerneopgave og herudfra definere afdelingens egen kerneopgave samt at koge kerneopgaven sammen til én sætning. Fx ’Vi slukker ildebrande’ og ’Vi servicerer vores leverandører’.

– Tivolis kerneopgave var defineret på forhånd ud fra vores mission. Udfordringen for os har været at få kerneopgaven implementeret i de enkelte afdelinger og få den ’oversat’ til noget konkret, afdelingerne kan bruge, forklarer Christine Willumsen, Miljøkoordinator & Arbejdsmiljøleder i Tivoli.

Udover at finde frem til deres egen kerneopgave skulle afdelingerne diskutere, hvem deres kunder var og arbejde med ønsket og uønsket adfærd i egen afdeling.

I forbindelse med de to workshops havde Tivoli lavet en ’parkeringstavle’, hvor alle de forslag, som afdelingerne ikke selv kunne løse, blev parkeret. På den måde blev utilfredsheder, som afdelingen alligevel ikke kunne gøre noget ved, lukket ned, så workshoppen fik et positivt og fremadrettet islæt.

Positive erfaringer

 

Erfaringerne fra Tivoli er positive.

– Det er en rigtig god måde at arbejde med arbejdsfællesskab og kerneopgave på og få diskuteret, hvad den enkelte afdeling er sat i verden for, fortæller Christine Willumsen. Det bliver meget mere konkret på den måde. Især øvelsen med ønsket og ikke-ønsket adfærd var rigtig brugbar.

Som opfølgning på de to workshops har Tivoli udviklet et 1-1 samtaleskema, som lederne kan bruge til at følge op fremadrettet. Samtaleskemaet, der endnu ikke er blevet testet, består af fire spørgsmål + underspørgsmål med fokus på arbejdsfællesskaber og opgaveløsning. Den overordnede fællesnævner er kerneopgaven.

Samtaleskemaet lyder:

 

Arbejdsfællesskabet:

 • Hvordan har du oplevet, at arbejdsopgaverne har været fordelt og koordineret i forhold til at lykkes med afdelingens formål?
  • Giv et konkrete eksempel (gode og dårlige)
  • Hvordan gavner dit eksempel formålet?
 • Hvad i jeres samarbejde har fungeret godt, siden vi holdt 1 til 1 sidst?
  • Hvordan kommunikerer I om løsningen af de daglige opgaver?

Dit bidrag til arbejdsfællesskabet:

 • Hvad har du gjort for, at jeres afdeling lykkes med formålet?
  • Giv et konkret eksempel
 • Får du sammen med din makker forventningsafstemt i forhold til dagens opgaver?
  • Hvad har du selv gjort for at lave denne forventningsafstemning?