Arbejdsfællesskaber kan knække stresskurven

Biologien bag stress

Arbejdsfællesskaber kan knække stresskurven

25. november 2019

Hvorfor stiger antallet af stressramte, og hvad kan vi gøre for at reducere antallet? Det giver cand.psych. Tue Isaksen, som er en del af Core Culture-projektet, et bud på.

– Der er to områder i vores hjerne, der har særlig betydning for måden, vi arbejder på. Det er analytisk tænkning og social tænkning, forklarer Tue Isaksen, chefkonsulent hos Arbejdsmiljøcentret, der er en af parterne i Core Culture. Typisk er man som udgangspunkt enten et analytisk tænkende menneske eller et socialt tænkende menneske. De to områder kan ikke fungere på samme tid, og udvikler sig sandsynligt på bekostning af hinanden.

Da en stor del af vores arbejdsdag består af såvel analytisk som social tænkning, kræves det, at vi kan agere på begge felter. Men analytisk tænkende mennesker bliver stressede af kravene om social tænkning og fungerer dårligt i funktioner med fx kundeansvar. Tilsvarende bliver socialt tænkende mennesker stressede af kravene om analytisk tænkning og fungerer dårligt i funktioner med skemalægning, tidsregistrering mv. Derfor er det ikke overraskende, at det mest stressende for hjemmeplejen er tidsregistrering, som kræver analytisk tænkning hos socialt tænkende mennesker.

Signalstoffer og neurotransmitter i hjernen

To systemer har særlig betydning for, om vi trives og har det godt – også arbejdsmæssigt. Det er serotonin og dopamin.

Seretonin er en neurotransmitter og forbindes ofte med følelsen af veltilpashed og lykke. Hvis vi føler, vi har kontrol over situationen, fx i forbindelse med vores arbejde, stimuleres produktionen af serotonin. Hvis vi derimod ikke føler, vi har kontrol over situationen, reduceres produktionen af serotonin, og der er risiko for, at vi brænder sammen. Et generelt nedsat niveau af serotonin i hjernen er forbundet med depression.

Dopamin er et signalstof, der regulerer lystfølelse og eufori og bliver blandt andet aktiveret af hjernens belønningssystem. Hvis vores forventning til belønning stemmer overens med virkeligheden, stimuleres produktionen af dopamin. Dopamin øger lysten til at arbejde og lære og giver en generel følelse af tilfredshed. Hvis belønningen derimod ikke stemmer overens med vores forventninger, reduceres mængden af dopamin, og de kognitive funktioner bliver hæmmet.

Rekordhøjt antal stressramte

– Selvom vi i dag har stor indflydelse på vores arbejde, ser vi stigende tilfælde af stress og depression, fordi medarbejderne løser opgaverne individuelt og til et niveau, som de ikke har ressourcer til, forklarer Tue Isaksen. Når det individuelle styrer, forsvinder fællesskabet, og det enkelte individ har svært ved at få indfriet sine forventninger og oplever kontroltab. Det reducerer mængden af seretonin og dopamin, som har betydning for vores velbefindende.

Tue Isaksen
Tue Isaksen, psykolog, ArbejdsmiljøCentret

I Core Culture flytter vi fokus fra individet til arbejdsfællesskabet, for forskning viser, at arbejdsfællesskaber er med til at forebygge stress, fordi de giver en følelse af kontrol og en forventning om belønning. Hvis vi skal stimulere arbejdsfællesskaber på virksomheden, skal vi tage udgangspunkt i kerneopgaven og udvikle en kultur, hvor kerneopgaven og arbejdsfællesskabet er i fokus. Det kan man gøre ved at stimulere arbejdsfællesskabet og sætte fokus på kerneopgaven i det talte sprog, i det skrevne sprog og i psykogeografien og undersøge, hvilke signaler man sender i de forskellige områder. Det er netop det, de fire partnervirksomheder i Core Culture er ved at gøre nu.

– Herudover er det nødvendigt at have fokus på ledelseskulturen, for medarbejderne har brug for, at lederne sætter retning og præciserer kerneopgaven. På den måde kan vi knække stresskurven, slutter Tue Isaksen.