Arbejdsfællesskaber inddrages i MUS og APV

Motionsdag på HAB
@Jonas Fotografi

Arbejdsfællesskaber i MUS og APV

16. december 2019

Core Culture-projektet er i tredje fase, hvor kommunikation – mundtlig, skriftlig og fysisk – er i centrum. I den forbindelse har HAB – et alment boligselskab – sat fokus på MUS og APV.

HAB er en af de fire partnervirksomheder i Core Culture-projektet, der arbejder på at udvikle et værktøj til at fremme arbejdsfællesskaber for at forebygge og reducere stress. Virksomheden er godt i gang med indsatser, der støtter op om arbejdsfællesskabet.

– Vi bliver presset fra mange sider, så vi håber, vi kan blive rustet til kommende udfordringer ved at fokusere på vores kerneopgave og fremme arbejdsfællesskaber, forklarer Christian Skovfoged, direktør i HAB.

HAB italesætter kerneopgave og arbejdsfælleskaber alle steder – fx på personalemøder, ledermøder og i det skriftlige materiale – for at få begreberne ind under huden og skabe en ny kultur. Det kan til tider være udfordrende, for HAB’s 60 medarbejdere har mange forskellige funktioner og vidt forskellige holdninger til den slags tiltag.

– Nogle medarbejdere vil bare ’have lov til at udføre arbejdet’. Men det er vigtigt for mig, at alle er en del af løsningen, siger Christian Skovfoged. Jeg plejer at sammenligne det med et stort urværk med en masse tandhjul. Hvis et tandhjul ikke fungerer – dvs. at en medarbejder ikke trives – så går uret (fællesskabet) i stå, og kerneopgaven bliver ikke løst. Vi er alle vigtige – ligegyldigt vores funktion.

Core Culture Aarhus Vand

APV og MUS med nye spørgsmål

Den lovpligtige APV er netop blevet gennemført i HAB. Som noget nyt er spørgsmål om arbejdsfællesskab inkluderet med hjælp fra en specialestuderende på RUC. Målet er at finde ud af, hvad medarbejderne tænker om arbejdsfællesskaber – og om de føler, det rykker noget på sigt.

Også medarbejdersamtalen kommer under kærlig behandling. Tidligere brugte HAB et traditionelt MUS-skema til medarbejderudviklingssamtalerne. Det bliver nu ændret, så der er mere fokus på, hvordan medarbejderne bidrager til at løfte den fælles kerneopgave. Arbejdsfællesskabet italesættes, og de nye MUS bliver mere ensartede end tidligere. Før kunne en afdelingsleder inddrage nye spørgsmål, men det bliver ændret i den kommende tid, så alle fokuserer på det samme, og så resultaterne kan sammenlignes.

– I den nye udgave af medarbejderundersøgelsen sætter vi fokus på kerneopgave, samarbejde, ledere og medarbejdere. Det er vigtigt for os, at medarbejderne ved, hvordan de bidrager til at løse kerneopgaven, og at de har de rette kompetencer til at udføre deres arbejde.

HAB gennemfører den nye MUS i foråret 2020.

På tynd is – på den gode måde

Christian Skovfoged er glad for at være med i Core Culture-projektet.

– Det er en spændende proces. Vi får italesat mange ting og får rystet organisationen lidt, og vi håber, at vi ved at have fokus på arbejdsfællesskaber kan ruste os til på forhold at imødekomme stress. Vi er spændte på, hvor vi lander med værktøjet.