IMPLEMENTERING

Formålet med implementerings-kategorien
er at hjælpe jer med at skabe stærke
arbejdsfællesskaber i virksomheden ved
hjælp af en række konkrete aktiviteter.

Hej Team!

SÅDAN STARTER I GODT OP

Aktiviteterne varierer i forbruget af ressourcer og antallet af personer de involverer. I vælger selv, hvilke aktiviteter I vil gå i gang med først, og i hvilken rækkefølge, I vil gennemføre aktiviteterne. I behøver ikke at gennemføre alle aktiviteter for at fremme et stærkt arbejdsfællesskab.

Her kan I se de aktiviteter
I med fordel kan sætte fokus på

1:1 samtaler

På korte, hyppige 1:1 samtaler mellem leder og medarbejder kan I sætte rammer og retning for arbejdsfællesskabet med udgangspunkt i opgaverne.

Ambassadører

Blandt medarbejdere og ledere kan I udpege gode ambassadører til at spille en nøglerolle, når det gælder om at udleve arbejdsfællesskabet.

APV

I kan justere spørgsmålene i den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV), så de sætter fokus på arbejdsfællesskabet.

Fysisk indretning

Ved at ændre den fysiske indretning, så den i højere grad sætter fokus på samarbejdet, kan I være med til at fremme et stærkt arbejdsfællesskab.

Hjemmeside

Hvordan kommunikerer I udadtil? Det kan være på hjemmesiden og i andet skriftligt materiale. Er jeres kerneopgave tydelig og fortæller I, hvordan I arbejder på at løse den?

Intranet

Hvordan er sproget på jeres intranet? Sætter det fokus på kerneopgaven, så det fremmer arbejdsfællesskabet?

Ledelsesgrundlag

Formålet med at diskutere ledelsesgrundlaget er, at I får sat ord på, hvad der kendetegner god ledelse for jer – med udgangspunkt i kerneopgaven.

Lederens sprog

Ved at sætte fokus på sproget i virksomheden kan I påvirke kulturen og dermed arbejdsfællesskabet. Start med ledernes sprog.

MUS-samtale

I MUS-samtalen kan styrke arbejdsfællesskabet ved at gøre medarbejderens bidrag til kerneopgaven mere tydelig.

Mødekultur

Ved at justere mødekulturen kan I holde møder, der i højere grad afspejler arbejdsfællesskabet, sikrer en konstruktiv udvikling og fastholder tilgangen til den fælles opgave.

Onboarding

Hvad bliver jeres nye medarbejdere mødt af, når de bliver ansat? I kan sætte fokus på arbejdsfællesskabet fra første færd.

Personalehåndbog

I kan justere personalehåndbogen, så den i højere grad afspejler jeres ønske om at have fokus på arbejdsfællesskab.

Politikker

Gennem tydelig skriftlig kommunikation i jeres politikker kan I skabe en stærkere oplevelse af arbejdsfællesskab.

Rekruttering

I kan sætte fokus på arbejdsfællesskab, når I rekrutterer nye kolleger. Både i jobannoncen, i stillingsbeskrivelsen og til samtalen.

Rollebeskrivelser

Hvordan ser jeres rollebeskrivelser ud? Sætter de fokus på kerneopgaven og er med til at fremme arbejdsfællesskabet?


“ arbejdet med aktiviteterne fik vi for alvor øjnene op for, hvordan vi kunne påvirke arbejdsfællesskabet i en positiv retning. Nogle gange ved at skrue på få, men meget vigtige knapper.

 

Navn Navnesen, HR-partner og del af udviklingsteamet i Firma

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT:

At en aktivitet skal oftest gentages før det bliver til en ny vane
I udlever den enkelte aktivitet, frem for at gennemføre flere halve aktiviteter
I forklarer de involverede om formålet med aktiviteten

AKTIVITETERNE FREMMER ARBEJDSFÆLLESSKABET

Et stærkt arbejdsfællesskab kræver, at kerneopgaven afspejles i alt, hvad virksomheden gør. Der kan fx være ved at have fokus på kerneopgave og arbejdsfælleskab i møder, MUS og den fysiske indretning. Nogle aktiviteter kræver blot at eksisterende procedurer tilrettes mens andre aktiviteter tager tid at gennemføre og vedligeholde.

SÅDAN GENNEMFØRER I BEDST AKTIVITETERNE

I kan finde masser af materiale om, hvordan I bedst gennemfører forandringer.

Gode råd til at gennemføre aktiviteterne
  • Beslut jer for at gå i gang med få, men realistiske aktiviteter ad gangen, som I gennemfører fuldt ud
  • Vær omhyggelige med at forklare formålet med forandringen for de involverede, så de ved, hvorfor forandringen skal finde sted
  • Skab en følelse af, at forandringen er nødvendig
  • Husk at fejre resultaterne – det kan være delmål internt i udviklingsteamet, eller blandt en større gruppe medarbejdere, når kulturforandringen har fundet sted
  • Følg op på aktiviteten efter en kort periode. Husker I de nye vaner i virksomheden, eller skal I iværksætte yderligere tiltag for at fastholde aktiviteterne?
  • Husk at evaluere aktiviteten undervejs. Fungerer den efter hensigten eller skal den justeres?