PROJEKT

– Det gælder også, når vi udvikler stærke arbejdsfællesskaber!

Alle succesfulde projekter starter
med en gennemarbejdet projektramme

Hej Ledergruppe!

cc-kategori-1

Aktiviteter

SÅDAN STARTER I GODT OP

I den første kategori ‘Projekt’ ligger der kun én aktivitet: Projektrammen
Projektrammen skal udfyldes og godkendes af jer som ledergruppe og er en forudsætning for et godt resultat. Uden projektramme og opbakning fra jeres side er det umuligt at gennemføre aktiviteter i virksomheden, der fremmer et stærkt arbejdsfællesskab.

  • Som ledergruppe udfylder I projektrammen
  • I beslutter, hvem der skal være med i udviklingsteamet
  • I overdrager projektrammen og den fælles mappe til udviklingsteamet
  • I bakker op om projektet hele vejen igennem


“At vi startede med en projektramme, gav vores udviklingsteam en følelse af, at vi mente det alvorligt. Vi havde sat rammerne og skabt klarhed og fokus. Det gav et solidt fundament, som de kunne styre aktiviteterne ud fra.

 

Navn Navnesen, adm. dir. i Firma

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:

At I bakker op om projektet i hele ledergruppen
At I sætter det rette udviklingsteam
At I afsætter de nødvendige ressourcer

START MED AT DEFINERE
EN KLAR PROJEKTRAMME

I al sin enkelthed er projektrammen et dokument, hvor I afstemmer forventninger og beslutter, hvor mange ressourcer, I vil bruge, og hvad målsætningen for projektet skal være.

En god projektramme skaber grobund for et vellykket projekt. I dette tilfælde vil det støtte og guide jeres udviklingsteam, så I sammen kan udvikle stærke arbejdsfællesskaber i virksomheden.

HVAD STARTER I OP?

Når I har besluttet jer for at udfylde projektrammen og udvikle et stærkt arbejdsfællesskab ved hjælp af Core Culture-værktøjet, siger I ja til at afsætte ressourcer til følgende aktiviteter:

  • At udviklingsteamet foretager målinger blandt medarbejderne
  • At udviklingsteamet mødes jævnligt gennem hele forløbet
  • At udviklingsteamet udvikler jeres kerneopgave
  • At udviklingsteamet udvælger og implementerer flere konkrete aktiviteter, som vil styrke arbejdsfællesskabet

I bliver naturligvis inddraget løbende i processen – hvor ofte aftaler I selv med jeres udviklingsteam. Jeres opbakning til – og godkendelse af projektet er afgørende for dets succes.

ALT FOR MANGE FORANDRINGS- PROJEKTER FEJLER

Det kan der være mange og gode grunde til, men et dårligt forarbejde bærer ofte en stor del af skylden. Det er fristende at springe forarbejdet over og hoppe direkte til de konkrete aktiviteter i organisationen. Men så risikerer I at havne i den kedelige statistik over fejlslagne forandringsprojekter.

FAKTABOKS

Du vil møde følgende ord og begreber undervejs.

 

Her er vores definitioner på dem: 

 

Arbejdsfællesskab: 

Et arbejdsfællesskab er et forpligtende fællesskab, der er til for at udrette et særligt stykke arbejde. Fællesskabet består af arbejdet. Medlemmerne er sammen for at arbejde.

 

Stærkt arbejdsfællesskab: 

Et stærkt arbejdsfællesskab er et forpligtende fællesskab, der er til for at udrette et særligt stykke arbejde. Arbejdsfællesskabet består af løsning af kerneopgaven og udføres ud fra en forståelse af, at fokus på opgaveløsningen kommer før de individuelle behov.

 

Stress:

Kort fortalt er stress kroppens biologiske forsvarssystem, der sætter ind, når vi bliver belastede. Som udgangspunkt er stress en positiv og nødvendig mekanisme – så længe den optræder i korte intervaller. Men optræder den i længere intervaller, bliver kroppen brudt ned.

 

Kerneopgave:

Kerneopgaven er den overordnede opgave, en organisatorisk enhed varetager og udfører for at skabe langsigtede effekter i form af værdi for og med enhedens slutbrugere.

 

Kultur:

Der findes utallige måder at anvende ordet kultur på, og det er nok et af vores mest bøjelige begreber. Vi skelner mellem tre overordnede betydninger af ordet kultur: noget man har, noget man er, eller noget man gør noget med. Kultur kan også defineres som ‘vaner, det vi gør’.

 

OLFA-modellen:

 

OLFA-modellen omhandler: 

Organisation, som drejer sig om den overordnede opgaveforståelse i forhold til organisationen. 

Ledelse, som handler om forståelse af rammer, anvendelse af faglighed og evner til at løse opgaven indenfor disse.

Fælles for medarbejdere, som handler om samarbejdet i opgaveløsningen

Ansatte individuelt, som handler om oplevelsen af trivsel og kommunikation

 

Dopamin:

Dopamin regulerer lystfølelse og eufori og bliver blandt andet aktiveret, hvis vores forventninger stemmer overens med virkeligheden. 

 

Serotonin:

Serotonin forbindes med følelsen af veltilpashed og lykke. Hvis vi føler, vi har kontrol over situationen, stimuleres produktionen af serotonin. 

 

Forandringsproces:

En forandringsproces medvirker til en hurtigere ændring af organisationens eller medarbejdernes adfærd.