Værktøjet der udvikler stærke arbejdsfællesskaber

CORE CULTURE

SMART BRUG AF VÆRKTØJETS
FEM KATEGORIER OG DE TILHØRENDE AKTIVITETER

Kategori 1 • Projekt

I kategori 1 ligger der kun én aktivitet, nemlig udfyldning af projekt-rammen. Det er HER I starter. For en gennemarbejdet og professionel projekt-ramme er fundamentet i alle gode forandrings- og udviklingsprojekter.

Kategori 2 • Team

Efter I har udført aktiviteten i første kategori fortsætter I til kategori 2. Her ligger aktiviteter, der hjælper jer med at udarbejde en god intern team-aftale, tydeliggøre rollerne, skabe kloge teammøder og foretage målinger, der sikrer fremdrift i projektet.

Kategori 3 • Vidensbank

I kategori 3 ligger aktiviteter der ‘klæder jer på’ teoretisk og metodisk i forhold til begreberne arbejdsfællesskaber, stress og forandringsledelse.  I besøger kategorien løbende efter behov og ofte i forbindelse med aktiviteter i kategori 2 – Team.

kerneopgaven

Kategori 4 • Kerneopgaven

Efter I har besøgt første, anden og tredje kategori, hvor I fik lavet en god projektramme, brugbar team-aftale og føler jeg teoretisk og metodisk klædt på, skal I arbejde med udvikling, validering og synliggørelse af en tydelig og stærk kerneopgave.

Kategori 5 • Implementering

I denne kategori finder I aktiviteter I skal bruge for at skabe små og store justeringer I skal implementerer for at skabe en stærk ‘arbejdsfællesskabskultur’ i praksis. Justering af MUS og 1:1 samtaler, ny onboarding og rekrutteringsproces, ny fysisk indretning der understøtter en løsningsorienteret mødekultur – og mange andre aktiviteter der understøtter et stærkt arbejdsfællesskab.