Kom godt i gang med at skabe et
stærkt arbejdsfællesskab, der

Forebygger stress

Giver arbejdsglæde

Øger produktiviteten

Formålet med værktøjet

Core Culture er et værktøj der hjælper små og mellemstore virksomheder med at udvikle stærke arbejdsfællesskaber for at forebygge og reducere stress.

Hvem skal bruge værktøjet?

Værktøjet skal bruges af det team, der skal drive processen med at udvikle et stærkt arbejdsfællesskab – et udviklingsteam. Det er afgørende, at topledelsen bakker op om projektet, og at udviklingsteamet har tæt tilknytning til virksomhedens topledelse.

Tid, tid, tid …
hvor lang tid tager det?

Med Core Culture får I et værktøj, der hjælper og guider jer til synlige resultater inden for seks måneder.

 

Men I skal være opmærksomme på, at det at udvikle og styrke arbejdsfællesskaber er en fortløbende proces, der kræver vedvarende fokus og opmærksomhed.

 

Derfor bør I fortsat arbejde på at styrke og vedligeholde kulturændringen, efter I har brugt værktøjet.

Hvad kræver det?

Projektet kræver tid og dedikation fra udviklingsteamet,
opbakning fra topledelsen og en vilje til forandring.

Hvad får I ud af det?

I får gladere medarbejdere, der kender mål og retning med deres arbejde. Et stærkere sammenhold, øget produktivitet og mindre stress.

VÆRKTØJET HAR 5 KATEGORIER

!!! Et par linjer der fortæller hvad man går ind i …

Projekt

Kategori 1 handler om at etablere projektrammen, det vil sige at nedsætte teamet og afsætte de fornødne ressourcer.

Team

Kategori 2 handler om at etablere teamet, det vil sige:

  • at udarbejde en solid teamaftale
  • at aftale tydelige roller
  • at skabe indholdsrige teammøder
  • at sikre fremdrift i projektet

Vidensbank

Kategori 3 giver jer den nødvendige baggrundsviden, så I får det rette mindset og ved præcis, hvad I arbejder henimod.

Kerneopgave

Kategori 4 handler om kerneopgaven, og hvordan I får en tydelig og stærk kerneopgave, der giver mening for alle medarbejdere.

Implementering

Kategori 5 handler om implementering og består af en række aktiviteter, I kan gennemføre for at opnå et stærkt arbejdsfællesskab. I kan for eksempel arbejde med jeres MUS, jeres rollebeskrivelser, jeres fysiske indretning med videre..